Leer hoe de correct instellingen te doen op je apparaat voor elke individuele client.

De gemiddelde traject voor permanente laserontharing bestaat uit 8 behandelingen voor Fitzpatrick huidtypen 2 en 3, en kan tot 14 behandelingen gaan voor huidtypen 5 en 6. Iedere behandeling, zelfs op dezelfde persoon, moet individueel aangepast worden om optimale resultaten te hebben.

Welke invloed heeft de Fitzpatrick huidtype?

Het huidtype bepaald het begin fluence voor de eerste behandeling, zowel als de verhoging in fluence tussen behandelingen.

Hiermee samen bepaald het huidtype ook indirect de hoeveelheid behandelingen nodig zijn om het behandelingstraject af te maken.

Welke invloed heeft de fluence en pulsduratie op een behandeling?

De fluence en pulseduratie interactie is zeer belangrijk. Voor succesvolle behandeling moet het haarwortel voor een minimum duratie, heet genoeg zijn.

De fluence bepaald hoe heet het haarwortel wordt en de pulsduratie moet toezien dat deze hitte de correcte tijd aanblijven.

Welke invloed heeft de frequentie?

De frequentie wordt ingesteld naargelang van de behandelingstechniek. De glijtechniek vereist een totaal ander frequentie dan de staptechniek.

De frequentie heeft ook een heel belangrijke invloed op de ervaring van de client en de bescherming van de epidermis gedurende de behandeling.

Welke invloed heeft de haargroeicycli?

Voor definitief laserontharing kan je alleen de kiemcellen doden van de haar die in de actief groeifase zijn. Door een optimaal schema te volgen voor het lichaamsdeel die behandeld worden, krijgt men een effect waar haar in de groeifase geconcentreerd worden.

Dit schema verschil van lichaamsdeel tot lichaamsdeel.

Door niet de correcte schema daar te stellen gedurende een traject, heeft men enkel tijdelijke resultaten, met zeer weinig permanente haar vermindering.

De haargroeicycli is niet hetzelfde bij iedere persoon en de therapeut moet weten hoe om de behandeling aan te passen voor de individuele haargroeicycli.

Zijn de bovenvermelde parameters hetzelfde voor elke behandeling in een traject?

NEEN. De behandelingsparameters moet met elke behandeling in het traject aangepast worden om een succesvol resultaat voor de individuele behandeling te verzekeren, en zo een succesvolle afloop van de totaal traject.

Kan verschillende lichaamsdelen met verschillende haargroeicycli en melanine dichtheid in hetzelfde behandeling behandeld worden?

Het is mogelijk als de therapeut elke lichaamsdeel als een apart traject definieert. In sommige behandelingssessies zullen van de trajecten samen behandeld kunnen worden en in sommige niet.

De fluence moet aangepast worden voor de melanine dichtheid van elke individuele area.

De fabrikant moet zeker weten wat de beste instellingen zijn om hun apparatuur te gebruiken. Hoe kun je zeggen dat de vooraf instellingen niet correct zijn?

Dat zeggen we niet. De vooraf instellingen zijn de aanbevelingen van de fabrikant voor de eerste behandeling van het behandelingstraject.

Aangezien het een aanbeveling is, moet je nog steeds de aanpassingen maken om de individuele behandeling te optimaliseren.

Het feit dat het slechts een aanbeveling is voor de eerste behandeling is erg belangrijk om te onthouden. De parameters moeten voor elke behandeling in het behandelingstraject worden aangepast. De vooraf instellingen zijn niet bedoeld om te gebruiken voor de tweede en latere behandelingen. ZE GEVEN ALLEEN HET STARTPUNT AAN.

Wat kan je verwachten van een LaserCollege opleiding op locatie?

Een opleiding op locatie bestaat uit twee componenten.

De eerste is een diepgaande wetenschappelijke opleiding die online aangeboden worden. Dit laat je toe om tegen je eigen tempo te leren, vanaf enige plaats waar het je past.

Veel mensen hebben een eerste indruk van; laserontharing is een zeer technische bedoening en er is eigenlijk heel weinig om te weten buiten hoe om het apparaat te bedienen. Het is een totaal waanopvatting.

Een professionele lasertherapeut heeft grondige kennis van de technologie, biologie, de laser-lichaaminteractie, behandelingsparameters en laserveiligheid. Deze kennis staat los van het apparaat en is van toepassing op elke behandeling ongeacht het merk of model van apparaat gebruikt gedurende een behandeling.

De tweede component is de optimale toepassing van de theoretische kennis met je eigen apparaat.

Hiervoor komen we naar je en leren we je hoe het beste uit je apparaat te halen. We leren je hoe je apparaat correct in te stellen.

Sommige mensen mogen denken dat de verdeler van de apparatuur het beste zal weten, en het hun al aangeleerd hebben. In praktijk werkt het toch ietwat anders.

Meeste verdelers hebben geen praktische achtergrond om apparatuur te kiezen en nemen dan blindelings de opleiding aan van de vervaardiger. Indien er enige opleiding met een verdelerschap meegaan.

Tegenwoordig is het gebruik om apparatuur van China in te voeren zonder enige opleiding of “strings attached”. De verdeler krijg wel een zeer slecht vertaalde instructie van Chinees naar Engels. Deze instructie moet dan in Nederlands verstaan worden en hangt natuurlijk af van hoe goed de verdeler ‘slechte’ Engels na bruikbare Nederlands kan vertalen.

In praktijk vinden we dat het alleen verdelers met distributie bureaus van bekende merken zoals Alma of Luminus (er zijn ander ook) die effectief een kwaliteit opleiding krijgen en bieden. Dus, de dure apparatuur die minder regelmatig in klinieken gezien worden.

De volgende uitdaging is om de ‘mijn apparaat is het beste en kan alles’ vooroordeel te omzeilen. Zelfs de duurste apparaten zijn taak specifiek en beste in zekere omstandigheden, niet alle omstandigheden. In een ‘real life’ kliniek is het zelden dat de ideale omstandigheden zich voordoen. De therapeut moet dus altijd een balans vinden tussen optimale resultaten en werkelijke feiten en omstandigheden.

Indien je niet opgeleid worden om optimaal om te gaan met je apparaat ze gebreken heb je een ‘blind spot’ wat altijd tot zwakker resultaten kan leiden. Het is niet regelmatig in de praktijk dat we een verdeler tegenkomen die een niet-bevooroordeeld opleiding biedt en de therapeut leren om te gaan met de gebreken van de aangekochte apparatuur.

Hoe is het mogelijk dat LaserCollege opleiding kan bieden op elk en ieder apparaat?

Een heel goeie vraag.

We hebben over de jaren al een grote bibliotheek opgebouwd van kennis over verschillende apparatuur en zijn ook al bekend bij meeste apparatuur verdelers en veel vervaardigers. Meeste vervaardigers hebben geen probleem daarmee om met ons in gesprek te gaan en inlichting met ons te delen oor hoe om het beste uit hun apparatuur te krijgen.

Veder is er een vaste stel behandelingsparameters. Deze parameters zijn al degelijk onderzocht door verscheiden universiteiten wereldwijd. We baseren onze opleiding in de eerste plaats op deze studies. Met deze kennis kan je enige apparaat instellen en gebruiken om de optimale resultaat te verkrijgen.

We hebben praktische ervaring in een ‘real life’ laserkliniek. Al onze opleiders hebben werkelijke ervaring.

Moet je eerst de online training afronden voordat je de praktijktraining kunt doen?

Nee. Je kunt de praktijktraining op elk moment tijdens de online theoretische cursus boeken.

Wat krijg je precies als je je inschrijft voor de Praktijkgerichte opleiding bij je op locatie?

 • Inschrijving in de online cursus Geavanceerde Laserontharing Therapeut

 • Eén dag praktijktraining bij je op locatie met je apparatuur

 • Een certificaat “GEAVANCEERDE LASERONTHARING THERAPEUT” wanneer je de online cursus voltooit

 • Een certificaat “OPTIMALISEREN VAN LASERONTHARING” wanneer je de praktijkopleiding voltooit

 • Het Handboek Voor Esthetische Lasertherapie – Tweede Editie

 • Het boek, Esthetische Laserbehandelingen – Insider Secrets

 • Ontdek hoe om je apparaat in te stellen voor elke individuele behandeling. Vaarwel aan ineffectieve fabrieksinstellingen wat alleen maar tot frustraties en teleurstellingen leiden.

 • Krijg een spiekbriefje met de meest effectieve eerste behandeling protocols voor iedere huidtype met je apparaat, en instructies hoe om het aan te passen voor opvolg behandelingen.

 • Leer hoe om beide de balayage-techniek en statische step-techniek correct toe te passen. Werkelijke pijnvrije behandelingen met uitstekende permanente resultaten.

 • Ontdek hoe om je behandeling aangenaam en effectiever te maken met de correcte koelingstechnieken. Versta de haargroeicycli van heel het lichaam.

 • Krijg het beste uit je laser. Ongeacht het merk of model van het apparaat. Optimaliseer je investering. Bescherm je reputatie.

Programma voor de dag praktijkopleiding bij u op locatie.

Ten eerste

We beginnen de dag met een observatie van de technieken die je momenteel toepast. Je voert een behandeling uit op jouw eigen apparaat in je eigen kliniek.

Daarna evalueren en bespreken we de behandeling met nadruk op jouw gebruikte techniek.

Een fundament bouwen

Theorie van het definitief ontharen. We bespreken de wetenschappelijke en biologische beginselen die definitieve ontharing met laser en IPL mogelijk maakt.

Daarna nemen we de behandelingsparameters door en leggen uit welke invloed elke parameter op het ontharingsproces heeft.
We eindigen deze sessie met een beschouwing van het ideale protocol voor definitieve ontharing op je apparaat. Wij leren je dan ook hoe om je apparaat correct in te stellen voor elke huid en haar typen.

Verschillende technieken

Na een korte pauze zijn wij klaar om de verschillende technieken voor definitief ontharen te bespreken en te demonstreren. Dit sluit o.a. in het werken met een huidkoelapparaat, ice-packs, werken met verkoelende gel, statisch versus glijdende technieken, overlappen van pulsen, etc.

Inoefenen

Vervolgens, gaan we aan de slag met het inoefenen van de concepten en technieken die we in de loop van de voormiddag besproken hebben. De nadruk ligt hier op de technieken die het meest geschikt zijn voor het specifieke apparaat dat jij gebruikt en die het beste resultaten aan de client zullen bieden.

Ten slotte

Ter afsluiting geven we een overzicht van de theorie en hoe deze in de praktijk moet toegepast moet worden.
We beantwoorden je vragen en overlopen de technieken waarover nog onzekerheid is.

Trainingsmodellen om op te werken

Je hebt nodig om twee of drie modellen te regelen voor de opleidingsdag. De eerste model moet in de ochtend voor de beginsessie. In dit geval is een behandeling als oksels geschikt om te tonen hoe je tot nu te werk gaan.

De tweede (en derde) modellen zijn nodig voor de namiddag vanaf 14:00. Hier is het goed om een model te hebben wat een grote gebied wil behandelen, zoals benen bij een dame of rug/buik-borst bij een man. Dit geeft de gelegenheid om de technieken goed in te oefenen.

De derde model is best om een typische behandeling te zijn die je veel moeite mee hebt.

Probeer modellen te gebruiken die de grote meerderheid van je cliënten vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld, als je cliënten ongeveer gelijk manlijk en vrouwelijk verdeeld is, zorg voor minstens een model van elk geslacht. Of als je veel cliënten met een donkerder huid hebt, zorg voor minstens een model met donkerder huid.

Het is belangrijk dat je modellen niet gehaast moeten zijn, zodat je genoegzame tijd kunnen nemen om de technieken in te oefenen.

Meer dan een eendaagse training

Wanneer je je praktijkopleiding boekt, krijg je een inschrijving voor de online cursus Geavanceerde Laserontharing Therapeut. Hierdoor ben jij verzekerd zijn om het meest uit je opleidingsdag te krijgen. Hoe meer van de onlinecursus je vooraf voltooit, hoe minder tijd aan theorie gespendeerd moet worden gedurende de opleidingsdag, en beter je kan voorbereiden om het meeste waarde te krijgen.

Onlinecursus overzicht

Stralings-weefselinteractie handboek = 30 min.

Module opdracht = 480 min.

Microgolf: de risico’s = 3 min.

UV: de risico’s = 4 min.

Radiologie en röntgenfoto: de risico’s = 4 min.

Behandelingsparameters = 105 min.

Eiwitdenaturatie = 3 min.

Module evaluatie = 210 min. leertijd + 30 min. test

Laserveiligheid handboek = 120 min.

Module opdracht = 480 min.

Direct, indirect en diffuus licht = 6 min.

Spiegelende terugkaatsing & Diffuse terugkaatsing = 3 min.

Laserveiligheid – oogbescherming = 3 min.

Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/25/EG = 90 min.

Classificatie van lasers = 20 min.

Module evaluatie = 210 min. leertijd + 30 min. test

Haarbiologie handboek = 45 min.

Module opdracht = 480 min.

Haargroei en haaruitval = 2 min.

Wat is de beste laser ontharingsapparaat? = 2 min.

Welke producten er nu echt kunnen werken tegen haaruitval? = 5 min.

Lichtbehandeling in de verschillende groeifasen = 2 min.

Module evaluatie = 210 min. leertijd + 30 min. test

Ontharen in de praktijk handboek = 155 min.

Module opdracht = 480 min.

Verschillen tussen huidtypes: Fitzpatrick = 2 min.

Definitief ontharen. Hoe werkt laserontharing? = 4 min.

5 Tips ter voorbereiding op Laserontharen = 2 min.

Huidkoeling = 65 min.

Werkt je laser zoals het hoort? = 6 min.

Gezichtshaar verwijderen bij een man = 5 min.

Statische puls-/staptechniek = 10 min.

Pijnloze ontharing, de glijtechniek = 10 min.

Demonstratie van beide glijtechniek en staptechniek = 30 min.

Module evaluatie = 210 min. leertijd + 30 min. test

Controlelijsten en meer handboek = 60 min.

Controlelijsten = 45 min.

Module opdracht = 480 min.

Cursusduur

De totale cursusduur is 80 uur. Het bestaat uit 9 uren  (één volle dag) praktische opleiding bij je op locatie en 71 uren voor de Geavanceerde Laserontharing Therapeut onlinecursus.

Voorkennis

Deze cursus is geschikt voor complete beginners en vereist geen vooropleiding in esthetiek of geneeskunde om bij ons te kunnen studeren. Veel van onze studenten zijn niet opgeleid in schoonheid en willen een bedrijf starten in de branche. We verwelkomen studenten van alle niveaus, of je nu helemaal opnieuw wilt beginnen, of momenteel als therapeut werkt en je kennis en vaardigheden wilt vergroten.

Elk merk apparaat

Alle ontharingslasers gebruiken hetzelfde wetenschappelijke principe om blijvende resultaten te bereiken. Wij helpen je deze principes te begrijpen. Leer je hoe je dit vertaalt naar behandelingsparameters, en als je eenmaal de vaardigheden hebt om dit te doen, kun je elke laser met succes gebruiken. Ongeacht merk of model.

Ontmoet je instructeur

Ik ben Raymond Schoeman en kijk erna uit om je te helpen om de beste uit je apparatuur te halen.

Ik ben lasertherapeut sinds anno 2000 en heb steeds een laserkliniek. Ik ben ook voor ongeveer 10 jaar een verdeler van medische lasers geweest in Zuid-Afrika en heb al meer dan 15 jaar ondervinding in opleiding van esthetische lasertherapeuten.

Ik ben de auteur van twee boeken over laserbehandelingen; Esthetische Laserbehandelingen (ISBN 9789464359015) en Handboek voor esthetische lasertherapie (ISBN 9789402198676). Beiden deze boeken maken deel uit van de erfgoedcollecties van zowel de Koninklijke Bibliotheek van België, als de Koninklijke Bibliotheek van Nederland.

Investering

De totale investering voor deze cursus bedraagt €1750.

Let wel dat er een reis en verblijf toeslag is voor opleidingen verder dan 100 km van Zonhoven, België. Dit bedraagt €230 plus €0.43 per km boven de 100 km.

inschrijving op afbetaling

Administratie- en inschrijvingskosten €80 en daarna €159.90 per maand over 12 maanden.

Klik hier voor meer informatie over inschrijving op afbetaling

Notas

Als je meerdere apparaten hebt, of meerdere soorten behandelingen met je apparatuur kunt doen, kunnen we je tijdens de training meerdere apparaten en behandelingen leren. Houd er rekening mee dat het het meest productief is om één behandelingstype per dag te leren. Je hebt veel meer profijt van twee trainingsdagen met twee verschillende onderwerpen dan van één trainingsdag met een reeks onderwerpen.

Hoe om je opleidingsdag te boeken

Bel 0032 488 428 609 (WhatsApp) tijdens de kantooruren of mail naar info@lasercollege.be.

Houd er rekening mee dat ik vaak naar het buitenland reis en dat het moeilijk kan zijn om mij te bellen.

Het beste is om WhatsApp of e-mail te gebruiken.

Raymond Schoeman