De COVID-19 of Coronavirus heeft de wereld stevig in zijn greep en het zijn vooral degenen met een gecompromitteerd immuunsysteem die de grootste risico lopen. In de afgelopen vijftig jaar is biomodulatie, ook wel bekend als lage-energie lasertherapie, LED-therapie en lichttherapie, een waardevol hulpmiddel gebleken bij het versterken en beschermen van het immuunsysteem.

Biomodulatie draagt op verschillende manieren bij tot de bestrijding tegen het coronavirus, met het de effect op de mitochondriën en productie van adenosinetrifosfaat (ATP) als meest gekend. Waarom is dit zo’n belangrijke eigenschap van biomodulatie? ATP is het belangrijkste energierijke molecuul dat de nodige energie levert voor alle cellulaire functies en als er een tekort aan energie is in de cellen waaruit het immuunsysteem bestaat, kan het niet optimaal functioneren.

Niet alleen het immuunsysteem heeft voldoende energie nodig. Alle functies die betrokken zijn bij het herstellen en onderhouden van het lichaam hebben de nodige energie nodig om hun taken optimaal uit te voeren.

Als een cel minder energie beschikbaar heeft, moet ze prioriteit geven aan haar functies. Dit leidt tot vermindering van bepaalde activiteiten of zelfs een volledige stop op functies die het niet-essentieel acht. Voor een korte periode is dit geen probleem, maar als de situatie aanhoudt, begint de gevolgen van de afwezigheid van niet-essentiële functies toe te nemen. Je kan dit effect van afwezigheid van niet-essentiële functies vergelijken met het verwijderen van afval. Als het een dag stopt, merkt niemand het op. Als het een week stopt, is dat een ongemak. Maar als het een maand stopt, is het een ramp.

In wetenschappelijke onderzoeken is bewezen dat licht in het bereik tussen 600 nm en 940 nm een direct positief effect heeft op de ATP-productie, wat leidt tot een opwaartse regulering van cellulaire functies.

Biological Effects of Low Level Laser Therapy.
Shirin Farivar, Talieh Malekshahabi, and Reza Shiari
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4291815/

“The light induced increase in ATP synthesis and increased proton gradient lead to an increasing activity of the Na+/H+ and Ca2+/Na+ antiporters, and of all the ATP driven carriers for ions, such as Na+/K+ ATPase and Ca2+ pumps. ATP is the substrate for adenylcyclase, and therefore the ATP level controls the level of cAMP. Both Ca2+and cAMP are very important second messengers. Ca2+ regulates almost every process in the human body (muscle contraction, blood coagulation, signal transfer in nerves, gene expression, etc…). Therefore the photoactivation of terminal enzymes, like Cox, plays a vital role in the activation of the diverse biological cascade observed subsequently to laser irradiation.”

Naast het effect op ATP, heeft biomodulatie ook invloed op een reeks andere biochemische processen. Biomodulatie beïnvloedt het algehele cel-redoxpotentiaal in de richting van grotere oxidatie. Dit leidt tot de activering van talrijke intracellulaire signaalroutes, zoals nucleïnezuursynthese, eiwitsynthese, enzymactivering en cel-cyclusprogressie.

The gene expression profiles of human fibroblasts irradiated by low-intensity red light show that the irradiation can affect the expression of many genes that belong to different function categories. Irradiation of LLL stimulates cell growth directly through regulation of the expression of genes related to cell proliferation and indirectly through regulation of the expression of genes related to cell migration and remodeling, DNA synthesis and repair, ion channel and membrane potential, and cell metabolism. Irradiation by red light also enhances cell proliferation by suppression of cell apoptosis.”

Het is logisch dat biomodulatie je zal helpen je immuunsysteem te versterken en je ook kan helpen sneller te genezen, maar is er enige reden om aan te nemen dat het effect zal hebben op iemand die het coronavirus heeft aangetrokken?

In een studie uit 2017: Beneficial effects of Red Light-Emitting Diode treatment in experimental model of acute lung injury induced by sepsis. Silvia Goes Costa, et al. Vinden de onderzoekers:

By using lung inflammatory models, we have shown that treatments with low level laser therapy (LLLT) have reduced the development of neutrophilic lung inflammation that was induced by formaldehyde (FA), as observed by the reduced number of leukocytes, mast cell degranulation, and MPO activities, in the lung. Moreover, LLLT also reduced the microvascular lung permeability in the parenchyma and in the intrapulmonary bronchi. Furthermore, it reduced and increased the levels of inflammatory and anti-inflammatory cytokines, respectively, in the BAL, and
it favored the expression of antioxidant enzymes in the lungs. Together, our results have confirmed the efficacyof LLLT on inflammation, by affecting several parameters of lung inflammation that were evoked by a pollutant.

In een studie uit 2018: Effect of Low-Level Laser Therapy (LLLT) in Pulmonary Inflammation in Asthma Induced by House Dust Mite (HDM). Nicole Cristine Rigonato-Oliveira, et al. Vinden de onderzoekers:

We conclude in general that the use of LBI therapy in a lower dose, specifically 1J and 3J, presented significant results and better effect on the cellular profile, reduction of inflammation, and structural improvement in chronic allergic lung disease. In this way, the use of photobiomodulation acting in
smaller doses for the treatment of asthma seems reasonable.
We emphasize that laser is a therapeutic option that has no side effects, is low cost and noninvasive, and may haveimportant and beneficial effects in the different phases of the disease.

In een studie uit 2018: Low-level laser therapy in chronic obstructive lung disease. Mahmoud A. Sayed, et al. Vinden de onderzoekers:

Patients in LLLT group had higher pulmonary artery systolic pressure, lower early (E′) and higher late (A′) lateral tricuspid annular velocities by Tissue Doppler echocardiography (TDE) versus control. Overall, 100% of laser patients showed improvement in mMRC scale by at least one grade versus 46% in control. In laser group, 6 min walk test was 24.4±10.4 before versus 52.9±14.7 m at the end of the study (P=0.001). In control, it was 32.4±14.9 versus 40.1±19.2, (P=0.003). No echocardiographic changes were noticed before versus after the study.

Significant clinical improvement of 6 min walk test and mMRC scale grading after LLLT therapy was observed. No detrimental effects of LLLT on left ventricle or right ventricle functions or pulmonary artery systolic pressure were seen.

Uit de hierboven genoemde onderzoeken en vele andere zijn er duidelijke aanwijzingen dat biomodulatie een belangrijke rol kan spelen in het herstelproces van ziekten die de longen aantasten.