In de quiz op onze website hebben we de volgende vraag:

De thermische relaxatietijd van het menselijk haar varieert tussen 10 ms en 100 ms. Om de best mogelijke ontharingsresultaten te bereiken, moet de pulslengte zijn:

  • a ) Pulslengte doet er niet toe.
  • b) Korter dan 10 ms.
  • c) Langer dan 10 ms, maar korter dan 100 ms.
  • d) Langer dan 100 ms.

Dit lijkt een vraag te zijn waarover veel mensen die de quiz hebben afgelegd, onzeker zijn. Oorspronkelijk, toen de theorie van selectieve fotothermolyse werd gedefinieerd, werd thermische relaxatietijd (TRT) gezien als de belangrijkste factor in een succesvolle behandeling. De thermische relaxatietijd is de tijd die het doelwit nodig heeft om ongeveer 63% van de thermische energie te dissiperen.

Verschillende wetenschappers hebben sindsdien echter bevinden dat het TRT minder van belang is dan oorsponklijk gedacht en in plaats daarvan de thermische-schadetijd (TDT) voorgesteld als de belangrijkste factor die het succes van de behandeling bepaalt. Thermische-schadetijd is de tijd die nodig is om het volledige doelwit, inclusief de primaire chromofoor (bijv. melanine) en het omliggende doelwit (bijv. haarzakje), met ongeveer 63% te laten afkoelen.

De TDT is aanzienlijk langer dan de TRT. Waar de TRT voor een haar tussen 10 ms en 100 ms ligt, ligt de TDT van een haar tussen 200 ms en 400 ms.

Uit de academische studie: Simulation of Heat Distribution and Thermal Damage Patterns of Diode Hair-Removal Lasers: An Applicable Method for Optimizing Treatment Parameters. Leila Ataie-Fashtami et al, 2011.

De simulaties tonen aan dat een langere pulsduur een effectieve temperatuurstijging veroorzaakt in het diepe deel van de haarzakjes, terwijl de epidermis een onbeduidende temperatuurstijging ervaart. Zoals te zien is in de onderstaande afbeelding, gaat een pulsduur van 200 ms gepaard met een warmteniveau van ∼60 ° C in de aangrenzende epidermis versus het 40 ° C-niveau dat wordt gecreëerd door een pulsduur van 400 ms. Dit gebeurt ondanks het feit dat er geen significant verschil is tussen deze twee pulsduren wat betreft de effectieve warmteverdeling in de haarzakjes.

Om terug te komen op onze vraag. Aangezien de TRT voor haar 10 ms tot 100 ms is (de tijd die nodig is voor de warmte om van het haar naar het omringende weefsel te spreiden) en de TDT is 200 ms tot 400 ms (de tijd dat het doelweefsel, de dermale papilla, nodig heeft om voldoende schade op te lopen), is de juiste optie: Langer dan 100 ms.