Laser + IPL + LED + Microdermabrasie + Microneedling + High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) + High-Intensity Electromagnetische Therapie (HIFEM / HI-EMT)

De schoonheidsindustrie heeft de afgelopen jaren een enorme transformatie ondergaan en is steeds technischer geworden. Zelfs kleine thuissalons zijn nu uitgerust met geavanceerde apparatuur. Maar helaas zijn de regels en voorschriften in veel landen nogal beperkt als het gaat om deze nieuwe technologieën. Daarom bestellen salon eigenaren vaak apparatuur online uit het buitenland. Maar te midden van deze technologische revolutie vraag je je af: waar kan ik eigenlijk leren hoe ik het maximale uit die machines kan halen en mijn klanten een geweldige ervaring en resultaten kan bieden?

Nou, door onze cursus voor gevorderde esthetisch technologen te volgen, krijg je kennis die de meeste schoonheidsspecialisten missen. Het is eigenlijk schokkend dat minder dan 2% van de therapeuten verder kijkt dan hun basisopleiding en geavanceerde, wetenschappelijk onderbouwde training volgt. Maar met deze cursus zet je jezelf wel meteen mijlenver voor op 98% van de rest van de branche. En dat heeft zo zijn voordelen!

Allereerst zul je je klanten de resultaten kunnen geven waar ze naar verlangen. Omdat je een diepgaand begrip hebt van de wetenschappelijke principes achter de technologieën waarmee je werkt, kun je consistent geweldige resultaten leveren, zonder afhankelijk te zijn van geluk.

Daarnaast zul je ook weten welke apparatuur echt nuttig is. Hierdoor bespaar je niet alleen een hoop geld bij de aanschaf van apparatuur, maar kun je ook weloverwogen beslissingen nemen, zodat je zeker weet dat de apparatuur die je aanschaft ook daadwerkelijk de verwachte resultaten zal opleveren.

Bovendien zul je leren hoe je verschillende technologieën effectief kunt combineren. Hierdoor kun je unieke behandelingen ontwerpen die je concurrenten simpelweg niet kunnen evenaren. Ze kunnen proberen om jou na te doen, maar ze zullen nooit dezelfde resultaten behalen, omdat ze niet beschikken over de interne kennis die jou zo uniek maakt.

En als kers op de taart zul je vol zelfvertrouwen eerlijke en oprechte antwoorden kunnen geven aan je klanten. En als er toch een keer een vraag is waar je het antwoord niet op weet, kun je altijd rekenen op de ondersteuning van LaserCollege.

Als student en alumnus van LaserCollege zul je altijd iemand hebben om op terug te vallen voor begeleiding en hulp bij het vinden van oplossingen.

Deze cursus biedt niet alleen waardevolle kennis, maar is ook gewoon leuk om te volgen!

Geld-terug-garantie zonder vragen. Geen tijdslimiet.

Geld terug

Bij LaserCollege staan we achter onze belofte om buitengewone waarde te bieden met onze cursus. Mocht het zeldzame geval zich voordoen dat je na het voltooien van de cursus niet tevreden bent, dan bieden wij zonder gedoe een geld-terug-garantie.

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling, vragen we je vriendelijk om de volledige cursus af te ronden, inclusief alle activiteiten zoals bedoeld. Door volledig betrokken te zijn bij de cursusinhoud vergroot je de kans om te profiteren van de kennis en vaardigheden die worden aangeboden.

Mocht je zelfs na het voltooien van de cursus van mening zijn dat deze niet aan je verwachtingen voldeed en de beloofde waarde niet heeft geleverd, dan zullen we je betaling snel en volledig terugbetalen. Onze garantie heeft geen tijdslimiet, zodat je rustig de tijd kunt nemen om de impact van de cursus op je leertraject te beoordelen.

Bij LaserCollege streven we naar jouw tevredenheid en voortdurende verbetering. We willen een waardevolle educatieve ervaring bieden waarmee je jezelf kunt onderscheiden op het gebied van lasers en andere op energie gebaseerde technologieën.

Begrijp je apparatuur, de behandelingsprotocollen, de interactie met klanten en de resultaten.

Cursus overzicht

Welkom bij Module 1, waar we de belangrijkste concepten met betrekking tot de huid zullen verkennen. Aan het einde van deze module zul je een solide begrip hebben van de structuur van de huid, de verschillende huidtypes, aderen en huidletsels.

Belangrijkste Concepten:

In deze module zullen we ons richten op de volgende belangrijkste concepten:

 • De Huid: We zullen de verschillende lagen van de huid verkennen, hun functies en hoe ze bijdragen aan de algehele gezondheid van de huid.

 • Huidtypering: We zullen de Fitzpatrick-schaal onderzoeken en hoe deze wordt gebruikt om huidtypes te classificeren op basis van verschillende kenmerken.

 • Aders: We zullen de oorzaken van spataderen en spinadertjes bespreken en hoe ze kunnen worden behandeld.

 • Huidletsels: We zullen verschillende soorten huidletsels beschrijven, zoals moedervlekken, en hoe je gezonde moedervlekken kunt onderscheiden van mogelijk kwaadaardige moedervlekken.

Leerdoelen:

Aan het einde van deze module kun je:

 • De verschillende lagen van de huid en hun functies beschrijven.

 • Huidtypes classificeren volgens de Fitzpatrick-schaal.

 • De oorzaken van spataderen en spinadertjes begrijpen.

 • Gezonde moedervlekken identificeren en beschrijven hoe mogelijk kwaadaardige moedervlekken kunnen worden ontdekt.

 • De kenmerken van melanoom beschrijven.

Deze module zal je een solide basis geven voor het begrijpen van de huid, wat essentieel zal zijn naarmate je vordert in de cursus.

In deze module duiken we in de fascinerende wereld van vetweefsel. Tegen de tijd dat je deze module hebt afgerond, zul je een solide begrip hebben van de structuur van vetweefsel en de verschillende soorten die er zijn.

Belangrijke Concepten:

Gedurende deze module zullen we ons richten op een aantal belangrijke concepten, waaronder:

 • Vetweefsel: Wat het is en hoe het functioneert.

 • Soorten vetweefsel: Verkenning van de verschillende variaties.

 • Vetmetabolisme: Begrijpen hoe ons lichaam vetten verwerkt en gebruikt.

 • Vetopname: Hoe ons lichaam vet opneemt en opslaat.

 • Dierlijke vetten versus plantaardige vetten: Onderzoek naar de verschillen tussen deze twee soorten vetten.

 • Vetverbranding: Ontdekken van het proces van het verbranden van vet voor energie.

 • Actieve sporten en lichaamsvorming: Verkenning van de rol van lichamelijke activiteit bij het vormgeven van ons lichaam.

 • Apparaten voor passieve lichaamsvorming: Bekijken van tools en technieken voor lichaamsvorming zonder intensieve lichaamsbeweging.

Leerdoelen:

Aan het einde van deze module kun je:

 • De verschillende soorten vetweefsel identificeren en beschrijven.

 • Uitleggen hoe vetmetabolisme werkt.

 • De verschillen bespreken tussen dierlijke vetten en plantaardige vetten.

 • Het proces van vetverbranding voor energie beschrijven.

Module Overzicht:

In deze module leer je over de belangrijkste concepten met betrekking tot laserontharing. Specifiek zul je leren over de laserweefselinteractie die deze procedure mogelijk maakt, evenals de structuur en groeicycli van het haar.

Behandelde onderwerpen:

Gedurende deze module zul je de volgende onderwerpen verkennen:

 • Laserweefselinteractie en hoe dit van invloed is op het verwijderen van haar.

 • De anatomie van het haar, inclusief de haarfollikel, schacht en bol.

 • De verschillende stadia van de haargroeicyclus, waaronder anagene, catagene en telogene fasen.

 • Hoe laserontharing zich richt op specifieke stadia van de haargroeicyclus om de beste resultaten te behalen.

Leerdoelen:

Aan het einde van deze module kun je:

 • Het proces van laserweefselinteractie uitleggen dat betrokken is bij laserontharing.

 • De structuur van het haar beschrijven, inclusief de verschillende componenten ervan.

 • De groeicycli van het haar begrijpen en hoe deze verband houden met laserontharing.

Al met al biedt deze module je een uitgebreid begrip van laserontharing en de biologische processen die eraan ten grondslag liggen.

Module Overzicht:

In deze module zullen we de volgende belangrijkste concepten behandelen:

 • Interactie van straling met materie: We zullen verkennen hoe verschillende vormen van straling, zoals ultraviolet, zichtbaar licht en infrarood, interageren met materie, met name met biologisch weefsel in het lichaam.

 • Golflengtes gebruikt voor ontharing: We zullen de verschillende golflengtes van licht bespreken die worden gebruikt voor ontharing, inclusief die welke worden gebruikt in laser- en intens gepulseerd licht (IPL) behandelingen.

 • Biologische veranderingen bij temperatuur: We zullen de drie belangrijkste biologische veranderingen onderzoeken die optreden in het lichaam wanneer het wordt blootgesteld aan variërende temperaturen, waaronder thermoregulatie, warmteschokrespons en weefselschade.

Na het voltooien van deze module kun je:

 • De effecten beschrijven die verschillende vormen van straling op het lichaam kunnen hebben, inclusief hoe ze biologische veranderingen kunnen veroorzaken en potentieel schade aan weefsels kunnen toebrengen.

 • De verschillende golflengtes van licht uitleggen die worden gebruikt bij ontharing, evenals de voor- en nadelen van elk type.

 • De drie belangrijkste biologische veranderingen beschrijven die in het lichaam optreden bij veranderingen in temperatuur, inclusief hoe ze het lichaam beïnvloeden en hun mogelijke implicaties voor de gezondheid.

Module Overzicht:

Belangrijkste concepten:

 • Laserclassificatie (ANSI Z 136.1-standaard): Deze standaard biedt een systeem om lasers te classificeren op basis van hun potentiële gevaren, zoals het risico op oog- of huidschade. Het is belangrijk om deze classificaties te begrijpen om de risico’s van laser gebruik adequaat te kunnen beoordelen.

 • Diffuse en speculaire reflecties: Laserstralen kunnen op verschillende manieren van oppervlakken reflecteren, wat van invloed kan zijn op het risico op oog- of huidschade. Diffuse reflecties verspreiden het licht in veel richtingen, terwijl speculaire reflecties het licht in één richting reflecteren. Het begrijpen van de verschillen tussen deze soorten reflecties is belangrijk om het risico op letsel te minimaliseren.

 • Ooggevaren: Lasers kunnen aanzienlijke schade aan de ogen veroorzaken, zoals beschadiging van het netvlies, thermische brandwonden en meer. Het is belangrijk om te begrijpen op welke manieren lasers schade aan de ogen kunnen veroorzaken en hoe men zich tegen deze gevaren kan beschermen.

 • Huidgevaren: Lasers kunnen ook schade aan de huid veroorzaken, zoals brandwonden en andere verwondingen. Het begrijpen van de verschillende manieren waarop lasers schade aan de huid kunnen veroorzaken en hoe men zich tegen deze gevaren kan beschermen, is cruciaal.

 • Oogbescherming: Beschermende oogkleding is essentieel om oogschade door laserblootstelling te voorkomen. Het begrijpen van de verschillende soorten oogbescherming die beschikbaar zijn en hoe men de juiste oogbescherming kan selecteren voor een bepaald lasersysteem, is belangrijk voor veiligheid.

 • Huidbescherming: Beschermende kleding en barrières kunnen helpen om huidschade door laserblootstelling te voorkomen. Het begrijpen van de verschillende soorten beschermende maatregelen die beschikbaar zijn en hoe men de juiste maatregelen kan selecteren voor een bepaald lasersysteem, is belangrijk voor veiligheid.

 • Niet-straalgevaren: Lasers kunnen ook niet-straalgevaren opleveren, zoals elektrische gevaren of giftige dampen. Het begrijpen van deze gevaren en hoe men ze kan verminderen, is belangrijk voor algemene laserveiligheid.

 • Nominale gevarenzone (NHZ): De NHZ is een gebied rond een lasersysteem waar er een risico is op oog- of huidschade door directe of gereflecteerde stralen. Het begrijpen van hoe de NHZ kan worden berekend en gedefinieerd is belangrijk voor het vaststellen van passende veiligheidsprotocollen.

 • Ademhalingsgevaren: Sommige lasersystemen kunnen giftige dampen of gassen produceren die ademhalingsgevaren kunnen veroorzaken. Het begrijpen van hoe deze gevaren kunnen worden verminderd, zoals door het gebruik van gasmaskers of andere beschermingsmiddelen, is belangrijk voor algemene laserveiligheid.

 • Veiligheidsmaatregelen: Er zijn veel verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om de veiligheid van lasers te waarborgen, zoals het implementeren van administratieve controles, het vaststellen van veilige werkpraktijken en het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Het begrijpen van hoe men deze maatregelen kan implementeren, is cruciaal voor algemene laserveiligheid.

Leerdoelen:

Na afloop van deze module moeten deelnemers in staat zijn om:

 • De ANSI Z 136.1-standaard begrijpen en hoe lasers worden geclassificeerd op basis van hun potentiële gevaren.

 • De verschillende soorten oog- en huidgevaren die gepaard gaan met lasers identificeren.

 • De verschillende maatregelen voor oog- en huidbescherming beschrijven die kunnen worden gebruikt om de risico’s van lasers te verminderen.

 • Niet-straalgevaren en het concept van de nominale gevarenzone uitleggen.

 • Het belang van ademhalingsbescherming en het gebruik van gasmaskers bij laserveiligheid begrijpen.

 • Algemene veiligheidsmaatregelen identificeren en beschrijven die kunnen worden gebruikt om de risico’s van lasers te minimaliseren.

Module overzicht:

Indemniteitsformulieren zijn een essentieel onderdeel van de esthetische industrie en worden gebruikt om risico’s over te dragen en zowel cliënten als dienstverleners te beschermen. Deze formulieren dienen als een juridisch bindende overeenkomst die één partij vrijwaart van mogelijke schade of claims die kunnen voortvloeien uit een bepaalde cosmetische ingreep of behandeling. Het is daarom cruciaal voor zowel cliënten als dienstverleners in de esthetische industrie om een duidelijk begrip te hebben van indemniteitsformulieren en hun gebruik.

Deze module onderzoekt het onderwerp indemniteitsformulieren specifiek in de context van de esthetische industrie. Deelnemers zullen een grondig begrip krijgen van het doel en de belangrijkheid van indemniteitsformulieren in verschillende esthetische contexten, en de juridische overwegingen die in acht moeten worden genomen bij het opstellen en uitvoeren van dergelijke formulieren.

Na afloop van deze module zijn deelnemers in staat om de juridische vereisten voor indemniteitsformulieren in de esthetische industrie uit te leggen, inclusief de noodzakelijke inhoud en het formaat. Ze kunnen ook situaties identificeren waarin indemniteitsformulieren nodig kunnen zijn en begrijpen hoe ze deze op de juiste manier kunnen invullen en uitvoeren.

Verder zal deze module de potentiële risico’s en gevolgen onderzoeken van het niet gebruiken van indemniteitsformulieren in de esthetische industrie. Deelnemers krijgen een grondig begrip van de mogelijke aansprakelijkheden en financiële verliezen die kunnen ontstaan door het niet gebruiken van indemniteitsformulieren in passende omstandigheden.

Al met al zal deze module deelnemers voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het complexe terrein van indemniteitsformulieren binnen de esthetische industrie te kunnen navigeren, en om ervoor te zorgen dat ze de best mogelijke service kunnen bieden terwijl ze zichzelf en hun cliënten beschermen.

Leerdoelen:

Na afloop van deze module hebben deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om met vertrouwen de juridische aspecten in de esthetische therapie-industrie te kunnen hanteren:

 • Ethische dilemma’s in esthetische therapie herkennen en aanpakken.

 • Effectieve documentatie- en registratiepraktijken ontwikkelen.

 • Risicobeheerstrategieën implementeren om juridische aansprakelijkheid te minimaliseren.

 • Klantvertrouwelijkheid en gegevensbescherming verbeteren in overeenstemming met privacywetten.

 • Professionele grenzen stellen en de verwachtingen van klanten beheren.

 • Het belang van geïnformeerde toestemming begrijpen en de juridische implicaties ervan.

 • Hoe een geïnformeerde toestemmingsformulier voor een esthetische procedure te ontwerpen en te maken.

 • Navigeren door juridische kwesties

Module Overzicht:

Deze module behandelt de basisprincipes van Low Level Laser Therapy (LLLT). Het omvat een introductie tot LLLT, de verschillende behandelingen waarvoor het wordt aanbevolen, fysiologische veranderingen die optreden tijdens de behandeling, de behandelingsprocedure, aanbevolen behandelingsprogramma’s, contra-indicaties voor LLLT en tips voor het optimaliseren van de behandelingsresultaten.

Module Inhoud:

Deze module behandelt de volgende onderwerpen:

 • Introductie tot LLLT: In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van LLLT en de therapeutische toepassingen ervan in verschillende vakgebieden, waaronder geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde.

 • Aanbevolen behandelingen voor LLLT: Dit gedeelte behandelt de verschillende aandoeningen waarvoor LLLT wordt aanbevolen, waaronder pijnmanagement, wondgenezing en vermindering van ontstekingen.

 • Fysiologische veranderingen: Dit gedeelte legt uit welke fysiologische veranderingen optreden tijdens de LLLT-behandeling, zoals de afgifte van endorfines, verhoogde bloedstroom en stimulatie van de energieproductie in cellen.

 • Procedure: Dit gedeelte beschrijft de stappen die worden genomen bij het toepassen van LLLT, waaronder de voorbereiding van de patiënt, het toepassen van de laser en de nazorg.

 • Aanbevolen behandelingen: Dit gedeelte bespreekt de aanbevolen behandelingsprogramma’s voor verschillende aandoeningen, inclusief het aantal benodigde behandelingen, de frequentie van behandelingen en de duur van de behandeling.

 • Contra-indicaties: Dit gedeelte legt uit in welke gevallen LLLT niet mag worden gebruikt, zoals bij zwangerschap, kanker en bepaalde huidaandoeningen.

 • Tips: Dit gedeelte geeft tips voor het optimaliseren van de resultaten van LLLT-behandelingen, waaronder de juiste selectie van patiënten, apparatuur en behandelplanning.

Leerdoelen:

Na afloop van deze module moet je in staat zijn om:

 • De verschillende vakgebieden te identificeren waarin LLLT veel wordt gebruikt.

 • De basisbehandelingsprocedure van LLLT te beschrijven.

 • De aanbevolen behandelingsprogramma’s voor verschillende aandoeningen te bespreken.

 • De contra-indicaties voor LLLT te begrijpen en hoe deze te herkennen.

Deze module behandelt de volgende belangrijkste concepten met betrekking tot IPL- en laserbehandelingen:

 • Veelgestelde vragen (FAQ’s) over IPL: Dit gedeelte geeft antwoorden op veelvoorkomende vragen over IPL (Intense Pulsed Light) behandelingen, die worden gebruikt om de huid te verbeteren, verschillende huidaandoeningen te behandelen en ongewenst haar te verwijderen.

 • IPL Huidbehandelingen: Dit gedeelte legt uit hoe IPL-behandelingen kunnen helpen bij huidproblemen zoals zonneschade, hyperpigmentatie, rosacea en acne.

 • IPL Ontharing: Dit gedeelte behandelt de basisprincipes van IPL ontharing, inclusief hoe het werkt, de effectiviteit ervan en de factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de behandeling.

 • Veelgestelde vragen over Klasse IV Laser: Dit gedeelte geeft antwoorden op veelvoorkomende vragen over Klasse IV lasers, die krachtige lasers zijn die worden gebruikt voor diverse medische en cosmetische ingrepen.

 • Laser Huidbehandelingen: Dit gedeelte behandelt verschillende soorten laser huidbehandelingen, waaronder behandelingen voor huidvernieuwing en het verminderen van littekens.

 • Laser Ontharing: Dit gedeelte bespreekt laser ontharing, inclusief de effectiviteit, veiligheid en mogelijke bijwerkingen.

Leerdoelen:

Na het afronden van deze module moet je in staat zijn om:

 • De typische verwachtingen van IPL-behandelingen te beschrijven, waaronder het aantal benodigde sessies, de duur van elke sessie en de verwachte resultaten.

 • De typische verwachtingen van laserbehandelingen te beschrijven, waaronder het aantal benodigde sessies, de duur van elke sessie en de verwachte resultaten.

 • In staat zijn om een breed scala aan laserbehandelingen aan te bieden aan jouw klanten.

Belangrijkste concepten behandeld in deze module:

 • Het proces van laser tattoo verwijdering
 • Het matchen van golflengtes met kleuren

Leerdoelen: Na het afronden van deze module, zult je:

 • Het proces van laser tattoo verwijdering begrijpen.
 • Contra-indicaties kunnen identificeren en de procedures voor voor- en nazorg begrijpen.
 • Succesvol de juiste golflengtes kunnen matchen met de kleuren die aanwezig zijn in een tattoo.

Module-overzicht:

Inleiding tot Microdermabrasie

 • Definitie en geschiedenis van microdermabrasie

 • Voordelen en toepassingen van microdermabrasie

 • Overzicht van verschillende soorten microdermabrasietechnieken

Microdermabrasie Apparatuur en Gereedschap

 • Kennismaking met verschillende soorten microdermabrasie machines en apparaten

 • Begrijpen van de componenten en functionaliteiten van microdermabrasie gereedschap

 • Veiligheidsaspecten en onderhoud van de apparatuur

Voorbereiding op de Behandeling

 • Klantconsultatie en beoordeling

 • Protocollen voor huidvoorbereiding

 • Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen voor microdermabrasie

Microdermabrasie Technieken

 • Overzicht van kristal-gebaseerde en diamantpunt microdermabrasietechnieken

 • Stapsgewijze procedure voor het uitvoeren van microdermabrasie

 • Aanpassen van behandelparameters voor verschillende huidtypen en -condities

Nazorg en Follow-up

 • Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen na de behandeling

 • Omgaan met mogelijke bijwerkingen en complicaties

 • Ontwerpen van een persoonlijk thuisverzorgingsroutine voor klanten

Geavanceerde Toepassingen van Microdermabrasie

 • Combinatietherapieën met andere esthetische procedures

 • Nieuwste ontwikkelingen en trends in microdermabrasietechnieken

Leerdoelen:

Na het voltooien van deze cursus over microdermabrasie zijn de deelnemers in staat om:

 • De principes en technieken van microdermabrasie te begrijpen en de toepassingen ervan in huidverzorging.

 • Verschillende soorten microdermabrasie-apparatuur en -gereedschappen veilig en effectief te identificeren en bedienen.

 • Grondige klantconsultaties uit te voeren, huidcondities te beoordelen en passende behandelplannen te ontwikkelen.

 • Microdermabrasieprocedures uit te voeren met kristal-gebaseerde en diamantpunttechnieken met zelfvertrouwen en vaardigheid.

 • Protocollen voor pre-behandelingsvoorbereiding toe te passen en post-behandelingsrichtlijnen te volgen voor optimale resultaten en klanttevredenheid.

 • Potentiële bijwerkingen, complicaties en contra-indicaties die verband houden met microdermabrasie te herkennen en te beheren.

 • Geavanceerde technieken en combinatietherapieën toe te passen om specifieke huidproblemen aan te pakken en gewenste resultaten te bereiken.

Door het behalen van deze leerresultaten zijn de deelnemers goed in staat om professionele microdermabrasiediensten aan te bieden, kwalitatieve huidverzorgingsbehandelingen te geven en bij te dragen aan het algehele welzijn en de tevredenheid van hun klanten.

Module-overzicht:

Kennismaking met Collageen Inductie Therapie

 • Overzicht van Collageen Inductie Therapie (CIT) en de toepassingen ervan

 • Historische achtergrond en evolutie van Microneedling

 • Huidtypes en -condities geschikt voor Microneedling behandeling

Wetenschap en Mechanisme van Microneedling

 • De wetenschap achter Microneedling: cellulaire reactie en collageeninductie

 • Begrip van het wondgenezingsproces en weefselhermodellering

 • Rol van groeifactoren en cytokines in huidverjonging

 • Belang van gecontroleerd letsel en collageenstimulatie

Microneedling Apparaten en Technieken

 • Overzicht van verschillende Microneedling-apparaten en hun functies

 • Soorten Microneedling-naalden: lengte, diameter en configuratie

 • Technieken: handmatige Microneedling, geautomatiseerde apparaten en dermarollers

 • Veiligheidsmaatregelen en beste werkwijzen voor apparaatselectie en -gebruik

Voorbehandelingsbeoordeling en Consultatie

 • Patiëntbeoordeling: huidanalyse, medische voorgeschiedenis en contra-indicaties

 • Voorbereiding voor de behandeling: reiniging, verdoving en huidvoorbereiding

 • Beheren van de verwachtingen van de patiënt en bespreken van behandelingresultaten

 • Geïnformeerde toestemming en documentatie voor Microneedling-procedures

Microneedling Behandelprotocollen

 • Stapsgewijze procedure voor Microneedling-behandeling

 • Juiste sterilisatie- en desinfectietechnieken

 • Selecteren van de juiste naaldlengte en -diepte voor verschillende huidgebieden

 • Aanpakken van specifieke huidproblemen: acnelittekens, rimpels, hyperpigmentatie, enz.

Nazorg en Complicaties na de Behandeling

 • Nazorginstructies voor patiënten: huidverzorging, zonbescherming en hygiëne

 • Beheren van veelvoorkomende bijwerkingen en complicaties

 • Herkennen en aanpakken van ongewenste reacties en infecties

 • Follow-up bezoeken en onderhoudsbehandelingen

Combinatietherapieën en Geavanceerde Technieken

 • Microneedling combineren met andere esthetische procedures: PRP, serums, enz.

 • Combinatietherapie voor specifieke indicaties: microneedle radiofrequentie, enz.

 • Geavanceerde technieken: fractionele Microneedling, stempelen en verticale technieken

Leerdoelen:

 • Begrijp de principes en mechanismen van collageen inductie therapie (microneedling) en de toepassingen ervan in esthetische en dermatologische behandelingen.

 • Identificeer verschillende huidtypes en -condities die geschikt zijn voor microneedling behandeling.

 • Leg de cellulaire reactie en het collageeninductieproces uit dat optreedt bij microneedling.

 • Beschrijf het wondgenezingsproces en de weefselhermodellering die het gevolg zijn van microneedling.

 • Herken de rol van groeifactoren en cytokines bij huidverjonging en begrijp hun effecten tijdens microneedling.

 • Leg het belang uit van gecontroleerd letsel en collageenstimulatie voor het behalen van optimale resultaten met microneedling.

 • Begrijp de verschillende soorten microneedling apparaten die beschikbaar zijn, hun functies en hoe je het juiste apparaat kunt kiezen voor specifieke behandelingen.

 • Identificeer de verschillende soorten microneedling-naalden, inclusief hun lengte, diameter en configuratie, en bepaal de juiste naald voor verschillende huidgebieden en -condities.

 • Toon kennis van verschillende microneedling technieken, zoals handmatige microneedling, geautomatiseerde apparaten en dermarollers, en begrijp hun voordelen en beperkingen.

 • Beschrijf de veiligheidsmaatregelen en beste werkwijzen voor apparaatselectie, -gebruik en juiste sterilisatie- en desinfectietechnieken om de veiligheid van de patiënt tijdens microneedling behandelingen te waarborgen.

Module-overzicht:

Inleiding tot High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU)

 • Inleiding tot HIFU-technologie en de toepassingen ervan in de esthetiek

 • Historische ontwikkeling en evolutie van HIFU vanuit een esthetisch perspectief

 • Basisprincipes en fysica van HIFU

 • Vergelijking met andere esthetische behandelingstechnieken

Veiligheid en klinische overwegingen bij HIFU

 • Begrip van weefselinteracties en veiligheidsprofielen van HIFU

 • Selectie van cliënten en contra-indicaties

 • Voorafgaande beoordeling en evaluatie van cliënten

 • Beheren van de verwachtingen van cliënten en geïnformeerde toestemming

HIFU-behandelingstechnieken en parameters

 • Verschillende soorten HIFU-apparaten en systemen die beschikbaar zijn op de markt voor esthetische procedures

 • Behandelingsprotocollen en -technieken voor verschillende esthetische problemen

 • Diepteregeling, energie-instellingen en behandelingsplanning

 • Combinatietherapieën en synergetische benaderingen met HIFU

HIFU voor gezichtsverzorging

 • Niet-chirurgische facelift met behulp van HIFU

 • Technieken voor het verstrakken en verjongen van de gezichtshuid met HIFU

 • Behandeling van rimpels, fijne lijntjes en verslapte huid met HIFU

 • HIFU voor het liften van de wenkbrauwen, het vormgeven van de kaaklijn en het verstrakken van de nek

HIFU voor lichaamscontouring

 • Overzicht van technieken voor lichaamsvorming en vetvermindering met HIFU

 • Toepassing van HIFU voor het vormgeven van het lichaam en het verminderen van cellulitis

 • Behandeling van gelokaliseerde vetophopingen en het verkrijgen van een strakker lichaam

 • Combinatiebehandelingen voor optimale resultaten

Geavanceerde toepassingen van HIFU

 • HIFU voor niet-chirurgische vaginale verjonging

 • HIFU voor niet-invasieve vetvermindering en spierversteviging

 • HIFU voor littekenrevisie en acnebehandeling

 • Opkomende trends en verwachte toekomstige ontwikkelingen in HIFU-esthetiek

Veiligheid, bijwerkingen en risicobeheer

 • Herkennen en beheren van mogelijke bijwerkingen van HIFU

 • Nazorg en opvolging van cliënten

 • Risicobeoordeling en mitigatiestrategieën

 • Juridische overwegingen en ethische richtlijnen

 

Leerdoelen:

 • De volgende leerdoelen kunnen deelnemers verwachten te bereiken na het voltooien van de module over High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) in de esthetiek:

 • Begrip hebben van de principes en fysica van HIFU-technologie in de context van esthetiek.

 • Kennis tonen van de veiligheidsoverwegingen en mogelijke risico’s die gepaard gaan met HIFU-behandelingen.

 • Geschikte kandidaten voor HIFU-behandelingen kunnen identificeren en patiëntgeschiktheid beoordelen door middel van pre-behandelingsevaluatie.

 • Behandelplannen en protocollen ontwikkelen voor verschillende esthetische zorgen, waaronder huidverstrakking, niet-chirurgische facelifts en lichaamscontouring.

 • Expertise verwerven in het gebruik van HIFU-technieken voor niet-chirurgische gezichtsverjonging, inclusief het liften van de wenkbrauwen, het vormgeven van de kaaklijn en het verstrakken van de nek.

 • HIFU-technieken toepassen voor lichaamscontouring, cellulitisvermindering en lokale vetvermindering.

 • Inzicht hebben in de geavanceerde toepassingen van HIFU-technologie, zoals niet-chirurgische vaginale verjonging, littekenrevisie en acnebehandeling.

 • Casestudies analyseren en kritisch denkvermogen toepassen bij behandelplanning en besluitvormingsprocessen.

 • Potentiële bijwerkingen en complicaties die verband houden met HIFU-behandelingen evalueren en beheren.

Deze leerdoelen beogen deelnemers uit te rusten met een solide basis van theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn voor veilig en effectief gebruik van HIFU-technologie in esthetische behandelingen.

De module High-Intensity Electromagnetic Therapy (HIEMT) is ontworpen om deelnemers uitgebreide kennis en praktische vaardigheden te bieden met betrekking tot het gebruik van HIEMT-technologie voor esthetische doeleinden. Deze cursus heeft tot doel studenten uit te rusten met de expertise die nodig is om HIEMT-behandelingen effectief en veilig aan te bieden, zodat zij kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar niet-invasieve lichaamsvormgeving en spierversteviging procedures.

Module Overzicht:

Inleiding tot High-Intensity Electromagnetic Therapy

 • Begrip van de principes en werkingsmechanisme van HIEMT

 • Onderscheid maken tussen HIEMT en andere methoden voor lichaamsvormgeving en spierversteviging

 • Veiligheidsmaatregelen en contra-indicaties

Anatomie en Fysiologie voor HIEMT

 • Herziening van de relevante musculoskeletale anatomie

 • Verkennen van de fysiologische reactie op HIEMT

 • Begrip van spiercontractie en hypertrofie

HIEMT Technologie en Apparaten

 • Overzicht van verschillende HIEMT-apparaten die beschikbaar zijn op de markt

 • Begrip van de kenmerken en specificaties van HIEMT-apparaten

 • Selectie van het juiste apparaat

Behandelingsgebieden en Protocollen

 • Evaluatie van de verschillende doelgebieden voor HIEMT-behandelingen (buik, billen, dijen, armen, enz.)

 • Aanpassen van behandelingsprotocollen op basis van de behoeften en doelen van de cliënt

 • Begrip van behandelingsparameters en optimalisatie van resultaten

 • Begrip van juiste positionering en comfort van de patiënt

Pre- en Post-behandeling Zorg

 • Uitvoeren van cliëntbeoordelingen en consultaties

 • Beheren van de verwachtingen van de cliënt en stellen van realistische doelen

 • Implementeren van passende pre- en post-behandeling zorgroutines

Combinatietherapieën en Behandeling Complementariteit

 • Integratie van HIEMT met andere esthetische procedures (radiofrequentie, cryolipolyse, enz.)

 • Begrip van de synergetische effecten van combinatietherapieën

 • Creëren van gepersonaliseerde behandelplannen voor uitgebreide lichaamsvormgeving HIEMT-behandelingen

Veiligheid, Bijwerkingen en Complicaties

 • Contra-indicaties, bijwerkingen en ongewenste reacties

 • Implementeren van veiligheidsmaatregelen tijdens HIEMT-behandelingen

 • Beheren en aanpakken van complicaties

 

Leerdoelen:

Deelnemers zullen beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilige en effectieve HIEMT-behandelingen uit te voeren en daarbij de resultaten voor cliënten te optimaliseren.

 • Begrip van de principes en het werkingsmechanisme van HIEMT.

 • Onderscheid maken tussen HIEMT en andere methoden voor lichaamsvormgeving en spierversteviging.

 • Identificeren van veiligheidsmaatregelen en contra-indicaties voor HIEMT-behandelingen.

 • Herziening van de relevante musculoskeletale anatomie voor HIEMT.

 • Verkennen van de fysiologische reactie op HIEMT en begrip van spiercontractie en hypertrofie.

 • Begrip van de kenmerken en specificaties van HIEMT-apparaten die beschikbaar zijn op de markt.

 • Selectie van het juiste HIEMT-apparaat op basis van de behoeften en behandelingsdoelen van de cliënt.

 • Evaluatie van verschillende doelgebieden voor HIEMT-behandelingen, zoals buik, billen, dijen en armen.

 • Aanpassen van behandelingsprotocollen en optimaliseren van resultaten voor HIEMT op basis van de behoeften en doelen van de cliënt.

 • Implementeren van juiste positionering, comfort van de patiënt, pre- en post-behandelingszorg en veiligheidsmaatregelen tijdens HIEMT-behandelingen.

 • Integreren van HIEMT met andere esthetische procedures zoals radiofrequentie en cryolipolyse voor verbeterde resultaten.

  • Begrip van de synergetische effecten van combinatietherapieën en behandelingscomplementariteit.

  • Creëren van gepersonaliseerde behandelplannen voor uitgebreide lichaamsvormgeving met behulp van HIEMT.

 • Identificeren van mogelijke contra-indicaties, bijwerkingen en ongewenste reacties die verband houden met HIEMT.

 • Beheren van de verwachtingen van de cliënt en stellen van realistische doelen voor HIEMT-behandelingen.

 • Aanpakken en beheren van complicaties die kunnen optreden tijdens HIEMT-behandelingen.

Cursusduur.

De cursusduur is 217 uur.

De verwachte afrondingstijd is 8 maanden in deeltijd.

Geen druk.

Bij LaserCollege geloven we sterk dat mensen het beste presteren wanneer ze niet worden belast met onnodige druk. Daarom hebben we onze leeromgeving volledig ontworpen om drukvrij te zijn, zodat je op je eigen tempo kunt excelleren. Zo zorgen we ervoor dat je kunt leren zonder je gehaast of overweldigd te voelen:

Flexibele tijdschema: We begrijpen dat het leven onvoorspelbaar kan zijn en dat je mogelijk andere verantwoordelijkheden hebt, zoals zorgen voor je familie of het runnen van je bedrijf. Daarom bieden we je onbeperkte tijd om de cursus te voltooien. Er zijn geen strenge deadlines of tijdsbeperkingen waaraan je moet voldoen. Je hebt de vrijheid om tijd in te plannen die past bij jouw schema en op je eigen comfortabele tempo door de cursus te gaan.

Naadloze voortzetting: Als je een pauze moet nemen van je studie, hoef je je geen zorgen te maken. Wanneer je weer inlogt, kun je naadloos verdergaan waar je was gebleven. Je voortgang wordt automatisch opgeslagen, zodat je gemakkelijk kunt oppakken waar je was gebleven. Deze functie zorgt ervoor dat je continuïteit kunt behouden en soepel kunt terugkeren naar je leertraject.

Toegang tot eerder materiaal: Als je ooit behoefte hebt om eerder behandeld materiaal opnieuw te bekijken, ben je meer dan welkom om dat te doen. Er zijn geen beperkingen om terug te gaan naar eerdere modules of secties van de cursus. Je hebt de vrijheid om de inhoud te herzien en je begrip ervan te versterken, zo vaak als je nodig hebt. Deze flexibiliteit stelt je in staat om je kennis te consolideren en eventuele gebieden aan te pakken die extra aandacht nodig hebben.

Door een drukvrije leeromgeving te creëren, geven we je de vrijheid om op je eigen tempo te leren, met het besef dat iedereen verschillende omstandigheden en verplichtingen heeft. We geloven dat deze aanpak zorgt voor een effectievere en plezierigere leerervaring, waarbij je je kunt richten op het verwerven van kennis en vaardigheden zonder onnodige stress of tijdsdruk.

Wat te verwachten bij inschrijving op ons leerplatform

Bij inschrijving op ons leerplatform kun je een gestructureerde en allesomvattende aanpak van je educatieve reis verwachten. Dit is wat je kunt verwachten van ons platform:

Modules: De cursus is opgedeeld in verschillende modules, elk gericht op specifieke onderwerpen en concepten. Deze modulaire structuur zorgt voor een systematische voortgang van het leren, waardoor een duidelijk begrip van de lesstof wordt gewaarborgd.

Tekstboeksectie: Aan het begin van elke module vind je een speciale tekstboeksectie die de relevante inhoud behandelt. Deze sectie biedt basiskennis en dient als referentie voor de onderwerpen die in de module worden behandeld.

Module-opdracht: Na de tekstboeksectie ontvang je een module-opdracht. Deze opdracht kan offline worden voltooid en je hebt de mogelijkheid om deze te uploaden of rechtstreeks in te voeren via de online teksteditor. De opdracht biedt je de mogelijkheid om de kennis toe te passen die je hebt opgedaan uit de tekstboeksectie.

Video- en tekstbronnen: Vervolgens heb je toegang tot verschillende bronnen, waaronder video’s en tekstdocumenten. Deze bronnen hebben tot doel de onderwerpen die in de module worden onderwezen verder uit te leggen en te demonstreren. Ze bieden visuele en tekstuele versterking van de behandelde concepten, waardoor je begrip van de lesstof wordt vergroot.

Moduletoets: Zodra je de opdracht hebt voltooid en gebruik hebt gemaakt van de aanvullende bronnen, krijg je de mogelijkheid om de moduletoets af te leggen. Deze toets wordt online afgenomen en mag open boek zijn, zodat je tijdens de beoordeling naar de cursusmaterialen kunt verwijzen. Er kan echter wel een tijdslimiet gelden om ervoor te zorgen dat je kennis op eerlijke wijze wordt beoordeeld.

Voortgang naar de volgende module: Bij succesvolle afronding van de moduletoets ben je klaar om door te gaan naar de volgende module. Deze systematische aanpak zorgt voor een stapsgewijze voortgang door de cursusinhoud, waarbij voortgebouwd wordt op de kennis die in eerdere modules is opgedaan.

Relevante en onpartijdige training.

Bij LaserCollege zijn we trots op het bieden van op wetenschap gebaseerde training die zowel relevant als onpartijdig is. We willen dat je een goed afgeronde opleiding ontvangt die je voorziet van de kennis en het begrip die nodig zijn om uit te blinken in jouw vakgebied. Dit is wat onze training onderscheidend maakt:

Onafhankelijkheid van fabrikanten en distributeurs: LaserCollege is niet verbonden aan een specifieke fabrikant of distributeur. Dit zorgt ervoor dat onze training vrij is van vooringenomenheid of voorkeur voor bepaalde merken of producten. Onze focus ligt uitsluitend op het bieden van uitgebreide kennis en vaardigheden die van toepassing zijn op verschillende soorten esthetische apparaten. We geven prioriteit aan het uitrusten van je met het vermogen om met verschillende apparatuur te werken, zodat je kunt aanpassen aan verschillende omgevingen en technologieën.

Objectieve evaluatie van technologieën en behandelingen: Gedurende de cursus bieden we een evenwichtig perspectief op verschillende technologieën en soorten apparatuur. Ons doel is om je zowel de positieve als negatieve aspecten van elke technologie te presenteren, zodat je geïnformeerde beslissingen kunt nemen op basis van de behoeften en gewenste resultaten van jouw cliënten. We geloven in het bieden van een objectieve evaluatie van behandelingen, zodat je de potentiële risico’s, voordelen en beperkingen van verschillende benaderingen begrijpt.

Praktische inzichten van ervaren professionals: Onze trainers en cursuscoördinatoren brengen waardevolle commerciële ervaring met zich mee. Ze hebben uitgebreide kennis van het runnen van esthetische klinieken en het omgaan met cliënten, waardoor ze praktische inzichten hebben in de dagelijkse activiteiten en uitdagingen die je kunt tegenkomen. Dit betekent dat we jouw vragen en zorgen vanuit een praktisch oogpunt kunnen benaderen, je begeleiding en advies kunnen bieden die verder gaat dan theoretische kennis.

Door relevante en onpartijdige training aan te bieden, zorgen we ervoor dat je bent uitgerust met de vaardigheden en het begrip die nodig zijn om zelfverzekerd te navigeren in de esthetische industrie. Onze toewijding aan onafhankelijkheid en praktische expertise onderscheidt ons en stelt ons in staat om een hoogwaardige leerervaring te bieden aan onze studenten.

Jouw certificaat wordt erkend in maar liefst 136 landen.

Als je met succes onze cursus voltooit, ontvang je een certificaat dat breed wordt erkend en geaccepteerd in 136 landen over de hele wereld. Dit laat zien dat de training die je hebt gevolgd geloofwaardig en waardevol is.

Het is wel belangrijk om te weten dat hoewel ons certificaat internationale erkenning heeft, het niet automatisch betekent dat je overal ter wereld een esthetische kliniek kunt openen en runnen. Elk land en elke regio kan aanvullende regels en eisen hebben waaraan je moet voldoen om legaal een kliniek te kunnen starten.

Bij ons staan we voorop als het gaat om het bieden van geavanceerde training op het gebied van esthetische technologie. Ons uitgebreide lesprogramma en ervaren instructeurs zorgen ervoor dat je de nieuwste kennis en vaardigheden opdoet. Het certificaat dat je behaalt, laat zien dat je een grondige training hebt gevolgd en een diepgaand begrip hebt ontwikkeld van het onderwerp.

LaserCollege: Het Standaard van Uitmuntendheid.

Onze studenten genieten wereldwijde bekendheid, wat getuigt van de uitstekende opleiding die ze bij LaserCollege krijgen. We zijn trots dat we dagelijks verzoeken ontvangen van klinieken en werkgevers die graag in contact willen komen met onze afgestudeerden na het voltooien van hun studie.

Bovendien ontvangen we een overweldigend aantal vragen van klanten die op zoek zijn naar aanbevelingen voor betrouwbare en bekwame klinieken in hun lokale omgeving.

Bij LaserCollege resoneert onze toewijding aan kwaliteit en professionaliteit over de grenzen heen, waardoor we wereldwijd de voorkeurskeuze zijn voor zowel studenten als klanten.

Verhoog je expertise in esthetiek met een geavanceerde cursus gericht op kennisverbreding.

Speciaal ontworpen voor ervaren vakbeoefenaars biedt deze cursus een uitgebreid curriculum zonder praktijksessie. We erkennen dat jouw tijd waardevol is en het niet zinvol is om middelen te besteden aan het beheersen van een apparaat dat je mogelijk nooit tegenkomt in jouw praktijk.

In plaats daarvan rust onze geavanceerde cursus je uit met gespecialiseerde kennis die nodig is om naar het volgende niveau van vaardigheid te gaan. Verken baanbrekende technieken, duik in het nieuwste onderzoek en breid jouw begrip van geavanceerde concepten in esthetiek uit. Ons doel is om je de expertise te geven die nodig is om jouw praktijk naar een hoger niveau te tillen en het hoogste niveau van zorg aan jouw cliënten te bieden.

Kies onze geavanceerde cursus om jouw vaardigheden naar nieuwe hoogten te brengen en jouw volledige potentieel als esthetisch vakbeoefenaar te ontsluiten.

Uitgebreide dekking van apparatuur en technologie.

In deze cursus hanteren we een benadering vanuit de eerste principes, zodat de kennis die je opdoet verder reikt dan een specifiek type apparaat of technologie. Ons doel is om je een diepgaand begrip te bieden van behandelparameters en hun effecten, die kunnen worden toegepast op elk merk of model machine.

Bijvoorbeeld, we duiken in de betekenis van pulsduur bij laserontharingsbehandelingen. We onderzoeken welke pulsduur de meest effectieve resultaten oplevert, de redenen achter de effectiviteit ervan, en technieken voor het optimaliseren van uitkomsten. Hoewel verschillende apparaten verschillende methoden bieden om de pulsduur aan te passen, blijven de fundamentele effecten consistent.

Door een benadering vanuit de eerste principes te hanteren, geven we je de mogelijkheid om je kennis flexibel toe te passen op verschillende machines. Je krijgt een uitgebreid begrip van de onderliggende principes en mechanismen, waardoor je je kunt aanpassen en uitblinken in een snel veranderend vakgebied.

Breid je expertise uit naar specifieke apparatuur en technologieën en til jouw praktijk naar nieuwe hoogten met onze op eerste principes gebaseerde benadering.

Toelatingseisen

Deze cursus is ontworpen om tegemoet te komen aan individuen van alle niveaus, waardoor het geschikt is voor zowel complete beginners als degenen die hun bestaande vaardigheden willen verbeteren. Of je nu helemaal opnieuw begint of al werkt als therapeut, we verwelkomen studenten van alle niveaus die enthousiast zijn om hun kennis uit te breiden en uit te blinken in de industrie.

Voorafgaande kennis of beauty training is niet vereist om deel te nemen aan ons programma. We begrijpen dat veel van onze studenten aspirant-ondernemers zijn die hun eigen bedrijf willen opzetten in de branche. Wees gerust, ons curriculum is op maat gemaakt om je te voorzien van de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om aan deze spannende reis te beginnen.

Ongeacht je achtergrond, onze toegewijde instructeurs zijn erop gericht om uitgebreide training en begeleiding te bieden. Ze zullen je ondersteunen bij het verwerven van de expertise die nodig is om succesvol te zijn in het veld van esthetiek.

Doe mee aan onze inclusieve leeromgeving, waar zowel beginners als ervaren therapeuten kunnen gedijen en hun passie voor de branche kunnen cultiveren. Schrijf je vandaag nog bij ons in en zet de eerste stap naar het verwezenlijken van je professionele ambities.

Cursusmaterialen.

Uitgebreide cursusmaterialen voor jouw succes.

Bij LaserCollege zorgen we ervoor dat je alles hebt wat je nodig hebt om de cursus succesvol af te ronden. We voorzien je van een uitgebreide set studiematerialen, waardoor je op je eigen tempo kunt leren met gemak en flexibiliteit.

Bij inschrijving krijg je volledige toegang tot ons gebruiksvriendelijke online studentenplatform, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar. Dit platform dient als jouw digitale leerhub en biedt een schat aan hulpmiddelen om je educatieve reis te ondersteunen. Van instructievideo’s en interactieve modules tot oefenquizzen en aanvullend materiaal, alle tools die je nodig hebt zijn slechts een muisklik verwijderd.

Om jouw leerervaring verder te verbeteren, ontvang je ook een elektronische kopie van het cursusboek. Deze e-kopie kan handig worden geraadpleegd op je slimme apparaten, zodat je altijd en overal kunt studeren.

We streven ernaar om jouw leerervaring naadloos en efficiënt te maken. Met onze uitgebreide cursusmaterialen en toegankelijk online platform kun je je richten op het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om uit te blinken in het vakgebied van esthetiek.

Sluit je vandaag nog bij ons aan en krijg toegang tot een schat aan educatieve hulpmiddelen die zijn ontworpen om jouw succes te stimuleren.

Grijp het Moment: Omarm de Kracht van het Nu.

De menselijke geest bezit een ongelooflijk potentieel – het vermogen om tijd te vormen en te overstijgen. Als je aarzelt om je in te schrijven voor deze cursus, zal je geest snel zijn aandacht verleggen naar andere zaken, waardoor je steeds minder tijd overhoudt om de kansen die voor je liggen, te grijpen.

Maar als je er nu voor kiest om je in te schrijven, zal er een wereld van mogelijkheden voor je open gaan. Door deze proactieve beslissing te nemen, ontgrendel je het potentieel voor groei en succes in je reis door de cursus. Net zoals je geest je door cruciale beslissingen in je leven heeft geleid, zal het de tijd en ruimte creëren die nodig zijn om volledig deel te nemen en dit transformerende programma te voltooien.

Denk aan de waarde die deze cursus kan toevoegen aan je leven als esthetisch professional – de kennis en vaardigheden die je kunt verwerven. Nu is het moment om jezelf te verbinden. Als je aarzeling laat overheersen, zal je geest dit interpreteren als desinteresse en zal je leven doorgaan op zijn vertrouwde pad.

Je kunt beweren dat je huidige omstandigheden bevredigend zijn, maar hoeveel gekoesterde aspecten van je leven heb je verkregen zonder bewuste beslissingen en vastberaden acties? Heb je je leven opgebouwd tot de huidige staat door keuzes te vermijden?

Zodra je deze pagina verlaat, zal het vervagen in de uitgestrektheid van het internet – slechts een webpagina tussen duizenden die je recentelijk bent tegengekomen. Het potentieel van de voordelen zal onbenut blijven, omdat morgen een nieuwe golf van afleidingen met zich meebrengt.

Als je verlangt naar het leven waarvan je weet dat je het kunt bereiken, kan je jezelf niet veroorloven om deze beslissing uit te stellen. Omarm de kracht van het nu en grijp de kans om je toekomst vorm te geven.

Onderneem actie en schrijf je vandaag nog in, en begin aan een pad dat leidt naar het buitengewone leven dat je voor ogen hebt.

Erkenning voor Jouw Opmerkelijke Prestaties.

Bij LaserCollege erkennen we het uitzonderlijke niveau van onze studenten en alumni. We zijn ervan overtuigd dat jouw gemeenschap en cliënten zich bewust moeten zijn dat ze in handen zijn van een leider in de branche.

Na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je een prestigieus LaserCollege Graduate certificaat en verklaring. Deze officiële erkenning bevestigt jouw status als afgestudeerde van onze gerenommeerde instelling en toont jouw toewijding aan excellentie op het gebied van esthetische therapie.

Daarnaast bieden we je toegang tot exclusieve digitale artwork dat gebruikt kan worden in jouw marketingmaterialen. Deze middelen stellen je in staat om jouw affiliatie met LaserCollege te benadrukken, waardoor je positie als vertrouwde expert in de branche wordt versterkt.

Door jouw prestaties prominent te tonen en jezelf te verbinden met LaserCollege, laat je niet alleen zien dat je toegewijd bent aan voortdurend leren en groeien, maar je inspireert ook vertrouwen bij jouw cliënten en onderscheidt jezelf van concurrenten.

Sluit je aan bij onze gemeenschap van succesvolle individuen en ontvang de erkenning die je verdient als afgestudeerde van LaserCollege. Verhoog je professionele profiel en toon jouw expertise aan de wereld.

SCHRIJF JE NU IN

voor deze uitzonderlijke cursus voor Gevorderde Esthetische Technologen, voor een ongelofelijke investering van slechts 2075.

Betaling over 3 maanden van €710 per maand, Of, betaling over 6 maanden van €380 per maand,

P.S.: Ontsluiting van Ongeëvenaarde Kennis en Voordelen.

Door je in te schrijven voor de cursus Gevorderde Esthetische Technoloog, krijg je een exclusief begrip dat je onderscheidt van andere therapeuten. Minder dan 2% van de esthetische en schoonheidstherapeuten volgt gevorderde, diepgaande, wetenschap-gebaseerde training naast hun basisopleiding. Het voltooien van deze cursus plaatst je mijlenver voor op 98% van de professionals in de branche. Maar wat betekent dit werkelijk voor jou?

Dit is hoe je beslissing om aan deze transformerende reis te beginnen, invloed zal hebben op je carrière:

 • Levering van Resultaten: Gewapend met diepgaande kennis van de wetenschap achter de technologieën waarmee je werkt, zul je consequent je cliënten de gewenste resultaten kunnen bieden. Je succes zal niet langer afhangen van toeval, maar van je expertise.

 • Apparatuurdeskundigheid: Je zult een diepgaand begrip hebben van wat een machine of apparatuur echt effectief maakt. Deze kennis zal je niet alleen duizenden dollars besparen bij de aanschaf van apparatuur, maar er ook voor zorgen dat je apparaten selecteert die de gewenste resultaten opleveren.

 • Innovatief Behandelontwerp: Het vermogen om verschillende technologieën te combineren onderscheidt je als een pionier. Je zult de kennis en creativiteit hebben om unieke behandelingen te ontwerpen die je concurrentie met ontzag achterlaten. Hoewel ze je kunnen proberen na te doen, zullen ze nooit dezelfde resultaten behalen, omdat ze de insiderkennis missen die de magie creëert.

 • Deskundig Zelfvertrouwen: Je zult over de onwrikbare vaardigheid beschikken om aan de behoeften van je cliënten te voldoen en eerlijke en oprechte antwoorden te geven. In de zeldzame gevallen dat je geconfronteerd wordt met onzekerheid, zal LaserCollege je betrouwbare bron zijn. Als student en alumnus van LaserCollege zul je voortdurende ondersteuning en begeleiding ontvangen, zodat je altijd de juiste antwoorden kunt vinden.

 • Wereldwijde Accreditatie: Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat dat wereldwijd is geaccrediteerd in 136 landen. Het heeft internationale prestige.

 • Risicovrije Mogelijkheid: We begrijpen de waarde die we beloven en we staan erachter. Als je aan het einde van de cursus het gevoel hebt dat deze niet aan je verwachtingen heeft voldaan, bieden we een geld-terug-garantie aan. Je behoudt echter alle kennis en inzichten die je hebt opgedaan, waardoor je over een schat aan expertise beschikt om je carrière te verbeteren.

Grijp deze unieke kans aan om je professionele positie te versterken. Sluit je aan bij ons bij LaserCollege en krijg een ongeëvenaard voordeel in de branche. De toekomst van je carrière wacht op je, gevuld met kennis, innovatie en eindeloze mogelijkheden.