Frequentie is het aantal keren dat een herhalende gebeurtenis per tijdseenheid voorkomt. Het aantal keren dat je met een laser kunt pulseren in één seconde. De formule voor frequentie is f = 1 / tijd en wordt gegeven in Hertz (Hz).
Dit lijkt misschien theoretisch en niet echt de moeite waard om te weten, maar het heeft wel een opvallende invloed op hoe je cliënt de behandeling ervaart en de hersteltijd daarna.

Wanneer je een fotothermische behandeling uitvoert, is het objectief om hitte in het doelweefsel te creëren en de hitte zal het resultaat veroorzaken. Tussen pulsen draineert de hitte en dit heeft een significante invloed op het sensatie dat met de behandeling meekomt.

Snel pulseren, of hoogfrequent pulseren, leidt tot het fenomeen van hitteopbouw. Als de pulsen over een klein gebied worden verspreid, dicht bij elkaar, is er een temperatuurstijging in het totale gebied. Dit betekent dat het ‘brandende’ gevoel langer blijft hangen bij de vorige puls, terwijl het gebied waar de volgende puls zal zijn, al is voorverwarmd. Dit concept is de reden voor de hoogfrequente, lage fluence techniek die bekend staat als ‘pijnloos ontharen’.

Met de hoge frequentie, lage fluence techniek wordt de energie sterk gereduceerd met het idee dat meerdere pulsen in hetzelfde gebied een accumulatieve hitteopbouw zullen creëren die voldoende is om de dermale papilla te vernietigen, maar elke individuele puls is minder intens en dus minder pijnlijk.

Met de traditionele hoge fluence techniek van ontharing leidt sneller gaan tot een toename van pijn voor je cliënt tijdens de behandeling en een verhoogde hersteltijd daarna. Tragere pulseren tijdens een behandeling zorgt voor effectievere koeling tijdens de behandeling, wat een direct effect heeft op het comfort en tolerantieniveau van de cliënt. Dit leidt ook tot een verkorting van de hersteltijd na een behandeling en eliminatie van mogelijke bijwerkingen.

Dezelfde voordelen van een langzamere behandeling worden waargenomen bij ablatieve behandelingen, zoals een huid peel. De behandeling op zichzelf wordt meer houdbaar voor de cliënt, terwijl de hersteltijd aanzienlijk kan worden verkort.

Soms is de enige manier om resultaten te versnellen, om trager te gaan.