Verschillende soorten huidverkoeling

Huidkoeling is een belangrijk onderdeel van esthetische lasertherapie. Tijdens fotothermische behandelingen is koeling nodig om de opperhuid te beschermen. Maar afgezien van de bescherming van de opperhuid kan het verschillende andere functies vervullen, zoals lokale anesthesie en bloedstroom beperker.

Er zijn verschillende typen van huidkoeling beschikbaar op de markt, variërend van ice-packs tot geavanceerde apparatuur. De twee meest voorkomende vormen van koeling zijn ofwel koelgels of een koeltip op het handstuk.

Thermische foto van huidverkoeling met gel.

Als we kijken naar koelgels, de vorm van huidkoeling die de minste bescherming biedt, zal je merken dat het de therapeut helpt om het handstuk gemakkelijker over de huid te schuiven. Het nadeel van gels is dat de bescherming extreem beperkt is, en ook dat het een verbruiksartikel is. Hoewel de gel aanvankelijk de warmte opvangt, blijft de warmte in de gel. Dit betekent dat de initiële warmte wordt onttrokken aan de opperhuid, maar vervolgens wordt vastgezet in de gellaag, wat een voorverwarmend effect op het grotere gebied veroorzaakt. De warmte wordt niet verwijderd, maar verspreid over het grotere gebied.

Absorptiekromme voor melanine, oxyhemoglobine en water tussen 300 nm en 2000 nm.

Dat laat de vraag, waarom is het comfortabeler voor de cliënt wanneer gel wordt gebruikt? Een deel van het antwoord hierop ligt in het feit dat gel de energie vermindert die de huid raakt. Waterabsorptie begint meer voor te komen vanaf 700 nm, 700 nm tot 1200 nm zijn golflengten die gewoonlijk worden gebruikt in esthetische lasertherapie. Door een laag gel toe te voegen, hoofdzakelijk water, voeg je een energiefilter toe. Bovendien reflecteren sommige gels ook het licht.

Thermische foto van huidverkoeling met actieve koeling.

De tweede meest voorkomende vorm van koeling biedt de beste bescherming aan de opperhuid bij correct gebruik, contactkoeling. Het meest bekend is de koude tip van diodelasers. Niet alle vormen van contactkoeling zijn echter hetzelfde. De meest effectieve vorm van contactkoeling is waar u voorkoeling, actieve koeling en nakoeling hebt. Voorkoeling is wanneer de te behandelen huid wordt afgekoeld voor de lichtpuls. Actieve koeling is wanneer de huid tijdens de lichtpuls wordt gekoeld. En bij nakoelen wordt de huid gekoeld nadat de lichtpuls de huid heeft geraken. Contactkoeling is het meest effectief wanneer alle drie de componenten aanwezig zijn.

Thermische foto van huidverkoeling met voorverkoeling en actieve verkoeling.

Cryogene koeling is ook een zeer effectieve vorm van huidkoeling. Het nadeel van deze vorm van koeling is dat het een verbruiksartikel is en dat de apparatuur correct moet werken om ervoor te zorgen dat de cryogene puls en de lichtpuls worden gesynchroniseerd. Het voordeel van cryogene koeling is dat het gemakkelijk is om mee te werken en dat de koeling accuraat wordt toegepast.

Thermische foto van huidverkoeling met cryogene koeling.

Ten slotte is luchtkoeling de laatste vorm van koeling die we in dit artikel zullen bespreken. Dit is wanneer zeer koude lucht tijdens de behandeling over de huid wordt geblazen. Het nadeel hier is dat je een extra applicator hebt, maar afhankelijk van de machine kan het mogelijk zijn om deze aan het laser handstuk te bevestigen. Het voordeel van luchtkoeling is dat je continu een groter gebied koelt dan alleen de spotgrootte. Je bent dus ook standaard aan’t voor- en na-koel. Contactkoeling blijft echter de meest effectieve manier om de warmte uit een bepaald gebied in de kortste periode te onttrekken. Luchtkoeling compenseert hiervoor met het hebben van standaard voor- en na-koeling.

Thermische foto van huidverkoeling met lucht.

Koeling is van het grootste belang voor fotothermische behandelingen, maar speelt ook een rol bij andere soorten fotoreacties. Koeling wordt vaak gebruikt als plaatselijke verdoving tijdens fotoablatieve en fotoakoestische behandelingen. En bij fotochemische behandelingen wordt warmte- en koudebehandeling gecombineerd om de bloedvloei in het behandelde gebied te regelen.

De fundamentele wetten van fototherapie (lichttherapie)

De twee fundamentele wetten van fototherapie die we in dit artikel bespreken, komen wellicht op eerste zicht als heel vanzelfsprekend over. Maar in de praktijk staat de meerderheid van de therapeuten er niet bij stil. Deze wetten zijn de fondatie van alle vormen van fototherapie.

De eerste wet van de fototherapie stelt dat licht moet worden geabsorbeerd om een fotoreactie te laten optreden.

In een vorig artikel, laserstraal interactie met de huid, hebben we gekeken naar de verschillende reacties die kunnen optreden wanneer een lichtstraal de huid binnendringt. We hebben toen ook vastgesteld dat resultaten alleen kunnen worden verwacht als er absorptie van het licht plaatsvindt.

Om ervoor te zorgen dat het licht daadwerkelijk de huid bereikt, moet de huid op het te behandelen gebied schoon en onbedekt zijn. Alle vormen van huidbedekkingen zullen licht sterk verminderen of zelfs volledig blokkeren. Ook make-up en zonnecrémes zullen dus vooraf moeten verwijderd worden.

De tweede wet van fototherapie bepaalt dat, ongeacht de soort behandeling, de geabsorbeerde energie door de doel moleculen binnen het therapeutische venster moeten zijn.

Laten we eerst definiëren wat een therapeutisch venster is in esthetische fototherapie. De voorwaarden waaronder een bepaalde therapie veilig en effectief kan worden gegeven. Een therapeut past de behandelingsparameters aan zoals; fluentie, polsduur en huidkoeling, om te voldoen aan de voorwaarden voor een veilige en effectieve behandeling.

Het is dus niet voldoende dat het licht alleen wordt geabsorbeerd, de juiste hoeveelheid energie moet gedurende de juiste tijdsperiode worden overgedragen.

Onderbehandeling vindt plaats wanneer licht wordt geabsorbeerd, maar niet genoeg of niet lang genoeg. Overbehandeling is een gevolg van te veel licht dat wordt geabsorbeerd, of voldoende licht dat wordt geabsorbeerd door een niet-beoogd doelmolecuul. Beide gebeurtenissen vallen buiten het therapeutische venster.

Waarom je geen definitief ontharing kunt op lichtblond, wit en rood haar.

We worden constant gebombardeerd door fabrikanten en verkopers die ons vertellen dat hun laser- of licht-gebaseerde apparatuur definitief ontharing kan doen op alle haarkleuren. Maar zoals degenen onder ons met een beetje ervaring inmiddels weten, is dit niet de volledige waarheid.

Dus waarom kunnen we niet wat lichtere haarkleuren verwijderen?
Laten we beginnen met het bekijken van de wetenschap achter laser ontharing. Een lichtpuls (laser / led / ipl) wordt gebruikt om warmte in het haar zelf te genereren. Warmte wordt gecreëerd wanneer het licht wordt geabsorbeerd door eumelaninemoleculen, een bruin of zwarte molecule die de lichtenergie in warmte-energie omzetten. Deze warmte moet zich vervolgens verspreiden naar het omliggende weefsel en voor ontharing bevindt het dermal papilla zich aan de onderkant van de follikel. Het is ook alleen tijdens de actieve groeifase, anagene fase, dat de dermale papilla zodanig wordt “omarmd” door de haarwortel dat je voldoende warmte creëert om de dermale papilla te doden.

Lichter haar heeft minder eumelanine en op een bepaald punt is de eumelaninedichtheid niet voldoende om voldoende hitte te genereren om het omliggende weefsel te vernietigen. Dit is het geval met lichtblond haar.

Grijs haar heeft zo weinig eumelaninemoleculen verspreid in het haar dat het geen significante warmteontwikkeling veroorzaakt. Wit haar bevat geen eumelanine.

Rood haar daarentegen bevat veel melanine, maar geen eumelanine. De rode kleur komt van de aanwezigheid van pheomelanine, een rood-geel pigment. Het is zeer zeldzaam dat je een mengsel van eumelanine en pheomelanine in hetzelfde haar tegenkomt. Omdat de meeste lasers en licht-gebaseerde apparaten voor ontharing in het rode en infrarode bereik vallen, wordt de meeste energie weerkaatst door pheomelanine. Er kan dus geen significante hitteontwikkeling plaatsvinden voor definitief ontharing.

Laserstraal interactie met de huid.

Marketingbrochures voor lasers en andere licht-gebaseerde apparaten schetsen meestal een beeld van een lichtstraal die de huid binnendringt en de doelmolecule perfect raakt, het volgt met de absorptie van de lichtstraal in zijn totaliteit en levert het beste resultaat keer op keer. Maar is dit echt waar?

Nee. De realiteit is dat op het moment dat een lichtstraal de huid raakt verschillende dingen met die straal gebeuren. Laten we beginnen met het moment voordat het de huid raakt. Heb je gels, crèmes of andere vloeistoffen aangebracht op de huid? Als je een koelgel gebruikt, verhoog je de reflectie die zal optreden, je hebt nu reflectie wanneer het licht de gel raakt en nog meer wanneer het licht de huid raakt. Bovendien zul je het licht breken dat anders niet zou zijn gebeurd. Houd er rekening mee dat je apparaat mogelijk met dit in gedachten is ontwikkeld en compenseert dit tot op zekere hoogte.

Wat gebeurt er daarna als het licht de huid raakt? Dit hangt af van de golflengte, omdat de golflengte het doelmoleculen bepaalt. Bevat de huid een hoge dichtheid van het doelmoleculen en hoe diep zitten ze in de huid? Als je een laser gebruikt die op water focust, zoals een fractionele CO2, zul je een zeer hoog absorptieniveau hebben in de buitenste laag van de huid, maar als je watermoleculen boven op de huid hebt liggen, kan de energie net zo goed worden geabsorbeerd voordat het de huid bereikt.

Als je een golflengte gebruikt die zich richt op melanine, wordt de reactie sterk voorspeld door de melanine-dichtheid van de opperhuid en het haar. Zo zal dezelfde straal twee verschillende reacties hebben wanneer je een persoon met een lichte huid behandelt in vergelijking met een persoon met een donkere huid.

Op het moment dat het licht de huid raakt, is het eerste dat gebeurt dat delen van die straal in alle verschillende richtingen worden weerkaatst. Het licht dat dieper gaat, zal nu verschillende moleculen raken, zoals vet, bloed, water, melanine en collageen om er maar een paar te noemen. Elk van deze moleculen zal een bepaalde reflectie veroorzaken die geassocieerd is met dat molecuul. We noemen deze reflectie in de huid verstrooiing. Tegen die tijd is de intensiteit van de lichtstraal sterk afgenomen.

Niet heel het lichtstraal zal worden weerkaatst. Een deel van het licht wordt geabsorbeerd en het is deze absorptie die resultaten zal opleveren, gegeven dat de energie voldoende is.

Maar wat gebeurt er met het licht dat niet wordt geabsorbeerd? Licht (energie) dat niet wordt geabsorbeerd, zal op een bepaald moment weer uit de huid komen. Daarom, wanneer je een felrood lichtbron tegen een huidplooi in het donker plaatst, zie je de verstrooiing van het licht in de huid, omdat de rode gloed in de huid groter is dan de applicator. En het is mogelijk om dit te zien vanwege het rode licht dat de huid verlaat en naar je ogen straalt.

Hoe om een laser te kopen

Kijken naar wat belangrijk is bij het aankopen van apparatuur.

Hoe koop ik een laser? Is een veel voorkomende vraag die we krijgen bij LaserCollege. Hoewel er geen standaard kort antwoord op deze vraag is, hebben we geprobeerd een vereenvoudigd proces te scheppen waarmee iedereen de meest geschikte apparatuur voor zijn of haar behoeften kan kopen.

Voordat je naar apparatuur gaat kijken, moet je eerst beslissen welke diensten en behandelingen je wilt aanbieden. Dit is belangrijk, omdat het niet gaat om het kopen van een laser, maar het kopen van de best geschikte apparatuur waarmee je de diensten kunt leveren die je wilt bieden.

Zodra je hebt besloten welke diensten en behandelingen je wilt aanbieden zijn de volgende twee stappen belangrijk, maar meer dan vaak over het hoofd gezien.
Eerst moet je de wet- en regelgeving kennen die van toepassing is op de diensten die je wilt aanbieden en de technologie die daarvoor wordt gebruikt. Ben je wettelijk beperkt in je land over de behandelingen die je wilt aanbieden. Heb je een specifieke diploma nodig of moet je werken onder toezicht van een arts?
Is de apparatuur die je nodig hebt om deze behandelingen uit te voeren in je land gereguleerd?
In de meeste landen kunnen deze vragen worden beantwoord door het ministerie van volksgezondheid.

Ten tweede, opleiding en training. Als je eenmaal hebt bevestigd dat het volgens de wetgeving van je land is toegestaan om door te gaan en de behandelingen uit te voeren, kijk dan niet naar apparatuur totdat je weet waar je naar kijkt. We zijn trots op de uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde training die we bij LaserCollege bieden, maar zelfs als je om welke reden dan ook niet gebruik kunt maken van onze services, ga dan voor de best mogelijke training die op dit moment binnen je bereik ligt. Nadat je dit hebt gedaan, kunt je beginnen met het zoeken naar de apparatuur die het beste bij je behoeften past.

Wanneer je naar apparatuur begint te kijken, zult je in een mum van tijd overweldigd worden door de enorme hoeveelheid beloften en informatie (meestal misinformatie) die je op de markt zult tegenkomen. Hieronder stellen we enkele punten voor om elke machine tegen te beoordelen. Probeer verschillende apparaten te vergelijken, niet alleen één fabrikant of distributeur. En als je van plan bent om zelf te importeren, kijk dan ook naar wat lokale distributeurs bieden.

1. Van welke laserbedrijven wil ik offertes ontvangen?
Wilt je te maken hebben met een fabrikant of een distributeur? Hoe lang bestaan ze al en hoe gerenommeerd zijn ze? Hebben ze een serviceteam en hoe ziet het eruit? Hebben ze technologie die aansluit bij je behoeften?

2. Met wie kan ik contact opnemen die deze laser wat ik willen kopen al minstens drie jaar gebruiken?
Krijg zo lang een referentielijst als je kunt, probeer minstens 5 namen voor elke machine te krijgen. Kijk op de websites van de distributeur of fabrikant voor andere namen die ook hun apparatuur gebruiken. Neem de tijd om deze mensen te contacteren. Wat wilt je deze verwijzingen vragen? Vraag naar servicekwesties, reacties tegenover aftersales-aanvragen, vraag naar resultaten, gebruiksgemak, kwaliteit van training en kosten per behandeling.

3. Kan ik een demonstratie krijgen en de laser testen voordat ik kopen?
Je wilt een demonstratie om te zien waartoe de laser in ervaren handen in staat is, maar je wilt het ook testen om erachter te komen of het beste is voor je behoeften. Probeer, indien mogelijk de distributeur te vragen om je een demo-eenheid te laten testen gedurende minimaal een week of twee. Als dit niet mogelijk is, probeer dan een afspraak te maken met een andere eigenaar om een week of twee met hem / haar samen te werken.

4. Hoe aanpasbaar is dit systeem voor toekomstige upgrades?
Kun je extra applicators toevoegen? Kun je de software upgraden naar latere versies van gebruikersinterfaces?

5. Welke marketingondersteuning krijg ik van het distributeur of fabrikant?
Marketingmateriaal, evenementen, welke advertenties voor consumenten heeft de fabrikant of distributeur gedaan?

6. Zijn er verbruiksartikelen?
Je moet weten wat de verbruiksartikelen zijn waarmee je rekening moet houden bij je prijsstelling voordat je een machine koopt. Stel ook vast wat de kosten per behandeling met die specifieke machine zijn?

7. Welke training is inbegrepen bij de aankoop?
Hier verwijzen we naar machinespecifieke training, hoe te gebruiken en het meeste uit deze specifieke machine te halen. Wie doet de training, waar, hoeveel van mijn team zullen worden getraind, krijgt je vervolgtrainingen?

8. Welke garantie- of serviceovereenkomst is inbegrepen bij de aankoop van de laser?
Hoe lang en wat wordt er gedekt? Arbeid, onderdelen, reizen. Kun je vooraf extra jaren garantie kopen tegen een gereduceerd tarief? Vooral wanneer je een laser over meer dan vijf jaar huurt of financiert, stem je de financiering af op de levensduur van het apparaat? Wat is de doorlooptijd voor een serviceaanvraag? Wat is het aantal serviceaanvragen voor dit type laser per jaar? Is er een intern diagnosesysteem in de laser om te helpen bij serviceaanvragen? Kan diagnostiek online of telefonisch zijn? Hoe kunnen periodieke fouten worden beoordeeld?

9. Klinische vragen om te stellen.
Deze vragen gaan over het vermogen van de machine om de resultaten te leveren die je wilt bereiken met de behandelingen die je wilt doen.
Welke golflengten zijn beschikbaar, als multi-golflengte apparaat?
Welke spotgrootte?
Fluence, vermogen, energiebereik dat het apparaat kan leveren en bij welke pulslengte en spotgrootte?
Leverbare pulslengtes?
Wat is het huidkoelingsbereik?

10. Hoeveel kost de laser?
Waarom stel je deze vraag niet eerst? Je wilt zeker weten dat je appels met appels vergelijkt. Bouw eerst je spreadsheet op met alle belangrijke informatie en dan zult je een idee krijgen van wat het voor je waard is om aan je behoeften te voldoen. Het is ook tijdens dit onderzoeksproces dat je elke factor echt zult beoordelen en dat het je misschien verbaast dat wat je oorspronkelijk belangrijk vond, aan het einde van deze reis minder belangrijk zou kunnen zijn.

11. Onderhandelen.
Als is bespreekbaar en hoe meer en betere informatie je hebt om mee te onderhandelen, hoe beter je onderhandelingspositie. Probeer je aankoop te plannen aan het einde van een kwartaal of beter zelfs, aan het einde van het jaar (vooral aan het einde van het boekjaar). Veel verkoopvertegenwoordigers moeten quota halen en in deze tijden wordt speciale inspanning geleverd om deze doelen te bereiken. Misschien vindt je ze in deze periode veel meer bereid om te onderhandelen.

Fotoreacties

Fotoreacties zijn de interacties tussen licht en biologische materie. Wat gebeurt er wanneer de lichtenergie wordt geabsorbeerd door biologische materie? De vier meest voorkomende soorten reacties die je tijdens esthetische behandelingen zult tegenkomen, zijn: fotothermische-, fotoablatieve-, fotochemische- en foto-akoestische reactie.

Een fotothermische reactie is wanneer de lichtenergie wordt omgezet in hitte. Voor de esthetische behandelingen op basis van fotothermische reacties is niet het licht verantwoordelijk voor de resultaten, maar de hitte die wordt gegenereerd door het licht. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is laser ontharing. Het licht wordt geabsorbeerd door melanine en vervolgens omgezet in hitte. Deze hitte verspreidt naar het omliggende weefsel waar het verantwoordelijk is voor de vernietiging van de dermale papilla. De meeste vaat- en pigmentbehandelingen vallen ook in deze categorie.

Fotoablatieve reacties worden meestal geassocieerd met CO2 of Erbium:YAG huid peelings. Tijdens dit type behandeling wordt het licht geabsorbeerd door de watermoleculen in de bovenste laag van de huid. Vanwege het hoge energieniveau en de korte pulsduur verdampt het watermolecuul en ablateert het de bovenlaag van de huid. Omdat water het primaire doelwit is en de overvloed aan water in de huid, heb je een extreem beperkte penetratiediepte.

Fotochemische reacties worden veroorzaakt door zeer lage energieniveaus. Het is de activering of deactivering van biochemische reacties in het lichaam. De meest voorkomende reactie die je tegenkomt, is de stimulatie van adenosinetrifosfaat (ATP). Fotonen met de juiste golflengte hebben een directe werking op de elektronenketen in de mitochondriën, wat leidt tot een verhoogde productie van ATP. Biomodulatie is ook goed gekend in wond genezing en revalidatie. Belangrijk om te onthouden is dat er zeer weinig energie nodig is en een te hoog niveau van energie zal leiden tot een afname van de effectiviteit.

Foto-akoestische reacties zijn de magie achter het verwijderen van tattoos met laser. Dit is wanneer een extreem korte en energierijke puls een akoestische explosie veroorzaakt. Het inktmolecuul wordt vervolgens opgebroken in kleinere stukjes die het lymfesysteem in de weken na de behandeling kan verwijderen. Vanwege de extreem korte pulsduur is er geen tijd voor warmte om zich op te bouwen en over te dragen naar het omliggende weefsel.

Frequentie

Frequentie is het aantal keren dat een herhalende gebeurtenis per tijdseenheid voorkomt. Het aantal keren dat je met een laser kunt pulseren in één seconde. De formule voor frequentie is f = 1 / tijd en wordt gegeven in Hertz (Hz).
Dit lijkt misschien theoretisch en niet echt de moeite waard om te weten, maar het heeft wel een opvallende invloed op hoe je cliënt de behandeling ervaart en de hersteltijd daarna.

Wanneer je een fotothermische behandeling uitvoert, is het objectief om hitte in het doelweefsel te creëren en de hitte zal het resultaat veroorzaken. Tussen pulsen draineert de hitte en dit heeft een significante invloed op het sensatie dat met de behandeling meekomt.

Snel pulseren, of hoogfrequent pulseren, leidt tot het fenomeen van hitteopbouw. Als de pulsen over een klein gebied worden verspreid, dicht bij elkaar, is er een temperatuurstijging in het totale gebied. Dit betekent dat het ‘brandende’ gevoel langer blijft hangen bij de vorige puls, terwijl het gebied waar de volgende puls zal zijn, al is voorverwarmd. Dit concept is de reden voor de hoogfrequente, lage fluence techniek die bekend staat als ‘pijnloos ontharen’.

Met de hoge frequentie, lage fluence techniek wordt de energie sterk gereduceerd met het idee dat meerdere pulsen in hetzelfde gebied een accumulatieve hitteopbouw zullen creëren die voldoende is om de dermale papilla te vernietigen, maar elke individuele puls is minder intens en dus minder pijnlijk.

Met de traditionele hoge fluence techniek van ontharing leidt sneller gaan tot een toename van pijn voor je cliënt tijdens de behandeling en een verhoogde hersteltijd daarna. Tragere pulseren tijdens een behandeling zorgt voor effectievere koeling tijdens de behandeling, wat een direct effect heeft op het comfort en tolerantieniveau van de cliënt. Dit leidt ook tot een verkorting van de hersteltijd na een behandeling en eliminatie van mogelijke bijwerkingen.

Dezelfde voordelen van een langzamere behandeling worden waargenomen bij ablatieve behandelingen, zoals een huid peel. De behandeling op zichzelf wordt meer houdbaar voor de cliënt, terwijl de hersteltijd aanzienlijk kan worden verkort.

Soms is de enige manier om resultaten te versnellen, om trager te gaan.

Spotgrootte

Spotgrootte is het behandelingsoppervlak dat je per puls hebt. De spotgrootte van een machine kan vast of verstelbaar zijn en kan in verschillende vormen zijn. Hoewel een behandelingsparameter op zichzelf, is deze alleen zinvol in combinatie met andere behandelingsparameters, zoals kracht of energie.

Belangrijk om te weten is dat de energiedichtheid niet uniform is over het hele oppervlak. De energiedichtheid heeft meestal een Gauss-verdeling (normale verdeling) met een hoge energie intensiteit in het midden van de spot.

Wanneer de spotgrootte wordt verkleind, wordt de penetratiediepte beïnvloed door de toegenomen verstrooiing onder het weefseloppervlak, wat leidt tot een meer oppervlakkige behandeling. Maar houd er rekening mee dat de spotgrootte niet de enige factor is die de penetratiediepte beïnvloedt. De afname van de spotgrootte kan worden gecompenseerd door een toename van energie.

De keuze tussen een instelbare of vaste spotgrootte wordt sterk beïnvloed door de behandelingen die je met een specifieke machine wilt uitvoeren. Een ronde spotgrootte van 4 mm is perfect geschikt voor vaatbehandelingen, maar niet voor ontharing. Als je beide soorten behandelingen wilt kunnen uitvoeren, kan een instelbare spotgrootte een interessante oplossing zijn. Als je je echter wilt specialiseren in ontharing, is het interessanter om naar een vierkante of rechthoekige spot te kijken en bij voorkeur iets groter. Maar als je je wilt specialiseren in vaatbehandelingen, is een aanpasbare ronde spotgrootte nuttiger vanwege de variaties in behandelingsgebieden voor verschillende grootte aderen.

Energiedichtheid (stralingsblootstelling) en vermogensdichtheid (bestraling)

Bestraling is het vermogen dat wordt ontvangen door een oppervlak per oppervlakte-eenheid, W/cm2. Stralingsblootstelling (fluentie) is de energie die wordt ontvangen door een oppervlak per oppervlakte-eenheid, J/cm2. We weten al dat energie vermogen is vermenigvuldigd met een tijdseenheid. Fluentie is de meest bekende instelbare behandelparameter die je tegenkomt bij fotothermische lasertherapie.

De vraag is nu, hoeveel fluentie heb ik nodig om een gewenst resultaat te creëren? Hier is geen kort antwoord op. Het is niet alleen de hoeveelheid energie die je in een bepaald gebied in de huid toedient, die belangrijk is. Belangrijker is wat er gebeurt met de energie op het moment dat het de huid raakt. Het vet- en watergehalte van de huid bepaalt voor een groot deel de verstrooiing van de lichtstraal. Dit betekent dat de straal in veel kleinere stralen uiteenvalt en door verschillende factoren kan de energiedichtheid in het gebied waar je hem nodig hebt toenemen of verminderen. Dezelfde behandeling zal een ander resultaat hebben, afhankelijk van het hydratatieniveau van de huid en de hoeveelheid vet in het behandelingsgebied. Afgezien hiervan beïnvloedt de dichtheid van doelwit chromoforen in het pad van de laserstraal ook de benodigde fluentie.

De spotgrootte heeft een grote invloed op de penetratiediepte en in verschillende onderzoeken is aangetoond dat hoe groter de spotgrootte is, hoe dieper de penetratie van de lichtstraal is. Dit komt door het fenomeen dat verstrooiing weg van het doelgebied voornamelijk aan de buitenrand van de straal verschijnt. Dus hoe groter de spotgrootte, hoe meer energie er in het doelgebied achterblijft en dit leidt tot een diepere penetratiediepte.

Traditioneel bereiken hoge fluentie lasers voor ontharing tot 120 J/cm2. Dit wordt de laatste tijd echter op verschillende manieren uitgedaagd. Lage fluentie, hoge frequentie diodelasers zijn behoorlijk populair geworden in de naam van ‘pijnloze’ haarverwijdering. Hier worden 10 J/cm2 tot 20 J/cm2 snel gepulseerd, terwijl de therapeut het handstuk constant over een groter gebied van 10 cm2 tot 15 cm2 laat glijden. Er wordt aangenomen dat ‘staging’ van de hitte zal leiden tot vernietiging van de dermale papilla. Uit studies lijkt het erop dat de lage fluentie, hoge frequentie behandeltechniek een voordeel heeft op gebieden met dik donker haar vanwege de vermindering van pijn. Dit lijkt echter niet overal op het lichaam hetzelfde te zijn en vooral niet op het bikinilijn.

Hoe groter het gebied waarover je de energie verspreidt, hoe lager de energie op een specifiek punt in dat gebied zal zijn. Als je dik donker haar hebt, wat meestal het geval is voor minstens de eerste twee behandelingen, vereist het hogere chromofoor dichtheid minder energie om voldoende warmte te creëren om de dermale papilla te doden. Daarom lijkt het nuttig te zijn om een serie ontharingsbehandelingen te starten met een techniek van lage fluentie, hoge frequentie en halverwege over te schakelen naar een meer traditionele techniek met hoge fluentie.

De diepte van het doelwit chromofoor in het huid bepaalt ook de benodigde fluentie. Als je een gepigmenteerde laesie op de opperhuid behandelt, is veel minder energie vereist dan de behandeling van een ader in de lederhuid. Hoe dieper de chromofoor, hoe belangrijker een hogere fluentie. De penetratiediepte van een laserstraal wordt aan de machinezijde bepaald door de fluentie in combinatie met de spotgrootte. Dus, de J/cm2 over X cm2 op een gegeven moment.

Het vermogen om een hoog energieniveau te genereren over een voldoende groot oppervlak, dus hoge fluentie is een van de factoren die sterk wordt weerspiegeld in de aankoopprijs van een machine. De luxe van een grote spotgrootte met voldoende energie voor ontharing komt tegen een hoge prijs. De meeste fabrikanten van low-end apparatuur proberen dit te verbergen door fluentie (J/cm2) als parameter uit de gebruikersinterface te verwijderen en gaan in plaats daarvan alleen met energie (J).

Energie en vermogen

Energie en vermogen: Het verschil tussen een € 5000 en een € 80000 machine.

We zullen de behandelparameters, energie en vermogen, samen bespreken, omdat ze nauw verwant zijn. Houd er rekening mee dat dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van lasers die een fotothermische reactie veroorzaken. Met lage-energie lasers en LED-apparaten worden de energie en vermogen aanzienlijk verminderd en zijn minder belangrijke parameters om zo goed mogelijke resultaten te bereiken. Voor lasers die een foto-akoestische reactie veroorzaken, zijn de energie en vermogen nog belangrijker dan voor een fotothermische reactie.

Laten we beginnen met het definiëren van wat energie is en wat vermogen is:

Energie is het capaciteit om verandering te creëren. Je kunt het zien als de brandstof in een auto. Een volle tank benzine in mijn auto geeft me de mogelijkheid om achthonderd kilometer te rijden. Het betekent niet dat ik achthonderd kilometer zal rijden. Noch dat ik de achthonderd kilometer over acht uur of twaalf uur zal rijden. Het betekent alleen dat de mogelijkheid aanwezig is om van punt A naar punt B te gaan, die achthonderd kilometer uit elkaar liggen. Energie wordt gemeten in Joule(s).

Vermogen is de snelheid waarmee de verandering of het werk plaatsvindt. Hoe meer vermogen mijn auto heeft, hoe minder tijd ik nodig heb om mijn reis van achthonderd kilometer af te leggen. Dit is wat bepaalt of mijn reis 8 uur of 12 uur duurt. Vermogen wordt gemeten in Watt.

De relatie tussen energie en vermogen is:
Vermogen (watt) = de verandering in energie (joule) gedeeld door de verandering in tijd (seconde).
Deze relatie kan dus ook worden omgezet in:
Energie (joule) = vermogen (watt) vermenigvuldigd met tijd (seconde).

Dit is allemaal geweldig om te weten, maar hoe is het van toepassing op een ontharingsbehandeling? Voor een effectieve fotothermische behandeling (een behandeling waarbij je een resultaat bereikt door het licht om te zetten in hitte en de hitte het resultaat veroorzaakt; ontharing is een van de bekendste voorbeelden van dit soort behandelingen), hebt je een bepaalde hoeveelheid energie nodig om hitte te genereren. Je moet de hitte dan ook voor een minimaal tijdsperiode volhouden. Deze tijdsperiode wordt bepaald door de thermische relaxatietijd van je doelmolecuul.

De thermische relaxatietijd (TRT) is de tijd die nodig is om 50% van de warmte-energie weg van het doelmolecuul te voeren. De TRT voor de haarwortel ligt tussen 10 ms en 50 ms, afhankelijk van verschillende factoren. Voor haarverwijdering hebt je een pulslengte nodig van meer dan 10 ms. Minder dan 10 ms en je zult schade aan het haar veroorzaken, maar niet het omringende weefsel en de dermale papilla veroorzaakt dat een nieuw haar uit groeit.

Omdat de TRT voor elk afzonderlijk haar niet bekend is en je een effectieve behandeling wilt hebben, besluit je om te werken met een pulslengte van 50 ms of meer. Je succes hangt nu af van je capaciteit om de haarwortel gedurende 50 ms of meer met een bepaalde hoeveelheid energie (licht) te bestralen.

Voor het overbrengen van 25 joules over 50 ms is een vermogen nodig van: 25 J / 0,05 s = 500 W. (Deze hoeveelheden zijn alleen voor dit rekenvoorbeeld en geven niet de werkelijke hoeveelheden weer die nodig zijn tijdens een behandeling.)

Naarmate het haar dunner wordt en het melanine inhoud van het dunne haar minder is dan dat van het oorspronkelijke dikke haar, heb je meer energie nodig om dezelfde warmte te creëren, dus de energie en vermogen gaan omhoog, de TRT blijft hetzelfde.

In je dagelijkse leven als lasertherapeut zul je niet echt veel omgaan met de onderwerp die in dit artikel worden beschreven. Je zult voornamelijk te maken hebben met fluence, energie over een bepaald area. We zullen dit onderwerp in een ander artikel bespreken. De goedkopere machines hebben de neiging om energie te tonen als een instelbare parameter in plaats van fluence. Hierdoor ontstaat de illusie dat de machine een hogere capaciteit heeft dan hij in werkelijkheid heeft. Meer hierover in het artikel over fluence.

Energie en vermogen zijn van het grootste belang bij het kiezen van een machine om te kopen. Acht jezelf gelukkig als het je lukt om een volledig technisch specificatieblad te krijgen van de vertegenwoordiger die je een machine probeert te verkopen. Meestal zullen ze, of energie, of vermogen benadrukken. Hoe goedkoper de machine, hoe meer de nadruk zal liggen op vermogen.

Het is gemakkelijk om een hoog vermogen op papier te berekenen. De fabrikant gebruikt de kortst mogelijke pulslengte van het systeem en de maximale energie om het vermogen voor marketingdoeleinden te berekenen. Dus 10 joules gedeeld door 0,005 s (5 ms) geeft 2000 W. Daarom heeft de machine veel vermogen, omdat deze 10 J energie in 5 ms kan overbrengen. De eerste impuls voor de meeste mensen zal zijn dat dit een sterke machine is als ze alleen de 2000 W. zien.

Maar dit heeft geen zin als je ontharing wil doen, omdat je een pulslengte nodig hebt van meer dan 10 ms (in de praktijk meer dan 50 ms) en je hebt voldoende energie nodig om hitte te creëren. Als je dan naar een machine kijkt die geschikt is voor ontharing en je neemt 30 J en deelt deze door 0,05 s (50 ms) krijg je 600 W.

Dit is de valstrik voor veel mensen. Als je alleen naar de vermogen van een machine kijkt, lijkt de betere machine op papier naar de minste van de twee. Je moet beide parameters bekijken en, nog belangrijker, de relatie tussen de twee in een specifieke machine.

Het verschil tussen een € 5000 en een € 80000 machine is de capaciteit om genoeg energie te genereren voor een periode van tijd om effectieve resultaten te leveren, zelfs als je een beperkte hoeveelheid van het doelmolecuul heeft om mee te werken. Wanneer je de spotgrootte (energie gedeeld door gebied, fluence) in de vergelijking bijbrengen, wordt dit nog duidelijker. Je moet niet alleen de juiste hoeveelheid energie leveren over een minimale periode, je moet het ook doen over een voldoende grote oppervlak om een behandeling praktisch mogelijk te maken.